The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter


Nyheter

RSS feed

Torsdag 26. januar i Trondheim

itSMF-dagen 2017 - Med skyen i lomma

Med skyen i lomma - og hvordan service management-fokus må endre seg.

Call for paper – IT is forever
Utvidet frist til 28. September

Gled deg til årets IT-happening – itSMF konferansen 2017 – IT is Forever!
Igjen skal vi rocke Clarion Hotel på Gardermoen. Denne gangen med ”Spion-tema” og masse spennende foredrag fra dere. 
Brenner du inne med et foredrag, et tema – gjerne med praktiske eksempler på hva du/dere har fått til/ikke fått til, så ber vi deg sende en kort beskrivelse av dette til oss. Vi setter ekstra stor pris på foredrag som har praktiske eksempler av teknologi (gjerne demo/visning!), bruk av portaler/samhandlingsverktøy, eksempler på rapporter og måling, enkle prosessoversikter, foretningsverdi.  osv – meld deg til oss!

Les mer og last ned Call for papers

 
VIL DU VÆRE SPONSOR ELLER UTSTILLER?

Utstillingen er konferansens naturlige nettverksbyggingsarena. Utstillerne får utdelt plasser langs ytterveggene av det romslige lokalet, slik at vi får et stort mingleområde i midten. Vi kommer også i år til å ha en egen barista-bar i midten av utstillingsområdet med ståbord og barstoler rundt, og dermed trekker et stort antall deltakere inn i utstillingsområdet ved hver pause
 
Last ned sponsorinvitasjonen
 

In English: 
 
The itSMF conference: Extended deadline Call for paper?
Suggestions must reach us by 20 September 2016.

Once again we'll be rocking the Clarion Hotel at Gardermoen – this time with a "Secret Agent" theme and loads of exciting presentations made by YOU! The dates for the 2017 conference are now in place and we can't wait to see you all again on 6 - 8 March. 
If you have a presentation just bursting to get out, preferably with practical examples about how you succeeded (or even how and why things went wrong), then send us a short summary.
 
Download Call for Presentation form

Invitation to exhibitors and sponsors at the itSMF Conference 2017

The exhibition is the conference’s natural network-building arena. Exhibitors will be allocated stands along the outer walls of a spacious venue, giving us a large mingling area in the centre. This year we will be offering delegates a separate Barista Bar in the centre of the exhibition area, featuring bar tables and stools to help attract a large number of delegates into the exhibition area during breaks.
 
Download the invitation

Call for paper – IT is forever
Invitasjon til å holde foredrag på itSMF-konferansen 2017

Gled deg til årets IT-happening – itSMF konferansen 2017 – IT is Forever!
 
Igjen skal vi rocke Clarion Hotel på Gardermoen. Denne gangen med ”Spion-tema” og masse spennende foredrag fra dere. Datoen for 2017 konferansen er nå spikret og vi gleder oss til å se deg igjen den 6.-8.mars 2017.

Brenner du inne med et foredrag, et tema – gjerne med praktiske eksempler på hva du/dere har fått til/ikke fått til, så ber vi deg sende en kort beskrivelse av dette til oss. Vi setter ekstra stor pris på foredrag som har praktiske eksempler av teknologi (gjerne demo/visning!), bruk av portaler/samhandlingsverktøy, eksempler på rapporter og måling, enkle prosessoversikter, foretningsverdi.  osv – meld deg til oss!
 
2017 konferansen fortsetter som den viktigste møteplassen for teknologer som brenner for prosesser, kompetanse og teknologi. Til forskjell fra foregående år skal vi 2017 rette oss mer mot de praktiske sidene ved arbeid som foregår i Norske organisasjoner. Målet er at konferansen skal gi veiledning og tips til hvordan man lykkes med Service Management. I tillegg ønsker vi hovedsakelig Norske foredrag som er relevante for medarbeidere i Norske IT-avdelinger. 
 
«IT is Forever» vil ha tre eller fire spor, avhengig av hvilke foredrag vi får på plass fra dere;
 
1)    Service Management for nybegynnere; hvordan komme i gang med prosessrammeverk og verktøy?
2)    Service management utenfor IT; hvordan bruke Service-management utenfor IT?
3)    Trender og nyheter; nyheter og trender ved prosess og teknologi
4)    Styring av leverandører (SIAM): praktiske eksempler på gode og dårlige erfaringer med flere outsourcingsleverandører
 
Frist for innmelding av Call for Papers er 20.09. Vi ønsker i all hovedsak foredrag fra kundenesiden. Er du leverandør, og ønsker å holde foredrag ber vi deg oppfordre din kunde til å delta som foredragsholder.  

Vil du bidra med foredrag, send en e-post til silje.endsjo@itsmf.no med følgende informasjon: 
•    Presentasjon av foredragsholder
•    Kontaktinformasjon til foredragsholder (adresse/e-post/telefon)
•    Foredragets tittel
•    Foredragets nivå (grunnleggende eller videregående kunnskap om ITIL) 
•    Beskrivelse av foredraget (50–100 ord slik). Foredragene kan vare i maks 40 minutter inkludert spørsmål/svar.  

Forslagene må være mottatt innen 20. september 2016. Komitéen forbeholder seg rett til å velge ut de forslagene som passer best inn i et helhetlig program.
Foredragsholdere får redusert pris på konferansen.
For kontakt: Silje Endsjø, telefon 919 01 087 
E-post: silje.endsjo@itsmf.no
Les mer om våre konferanser og itSMF Norge på http://www.itsmf.no/ 

Tips oss om gode foredrag eller foredragsholdere!
Hjelp oss å finne de beste foredragsholderne! Har du hørt et glimrende foredrag du gjerne vil ha inn på programmet, så send oss en mail! 

IT is Forever!
Start looking forward to the IT happening of the year – the 2017 itSMF conference!

Once again we'll be rocking the Clarion Hotel at Gardermoen – this time with a "Secret Agent" theme and loads of exciting presentations made by YOU! The dates for the 2017 conference are now in place and we can't wait to see you all again on 6 - 8 March.

If you have a presentation just bursting to get out, preferably with practical examples about how you succeeded (or even how and why things went wrong), then send us a short summary. 

Whatever your story, we want to hear it! We're mainly on the lookout for talks that highlight practical applications of technologies (feel free to bring any demos!), the use of portals or interactive tools, examples of reports and measurements, simple process overviews, the value of an ITSM process to business, etc. 
 
The 2017 conference continues to be the most important forum for technologists excited about processes, skills and technology. In contrast to previous years, the 2017 conference will focus more on the practical aspects of work currently being carried out in Norwegian organisations. Our aim is that the conference will provide guidelines and tips on how to succeed with Service Management. We're also looking for mainly Norwegian presentations that are relevant to professionals working in Norwegian IT departments. 
 
"IT is Forever" will have three or four tracks, depending on the number of presentations you submit.
 
1)    Service Management for beginners; getting started with process frameworks and tools.
2)    Service management outside IT; applying Service Management outside the IT environment.
3)    Latest news and trends; what's new in ITSM processes and technology
4)    Service Integration and Management (SIAM): practical examples of your good (and not so good) experiences with outsourcing suppliers
 
The deadline for submitting your summaries is 20 September 2016. We're mainly looking for presentations from a client perspective. If you're a supplier and want to present your project, why not get your client on board and encourage him to get involved, and even make the presentation?  

If you want to make a presentation at Scandinavia's biggest IT Service Management conference, send an e-mail to silje.endsjo@itsmf.no and include the following information: 
•    A biography of the speaker
•    The speaker’s contact information (address/e-mail/telephone no.)
•    The title of the presentation
•    The technical level of the presentation (basic or advanced knowledge of ITIL required) 
•    A 50-100 word summary of the presentation. Presentations may be scheduled for up to 40 minutes, including Q&A.  

Suggestions must reach us by 20 September 2016. The committee reserves the right to select suggestions considered most suitable within the framework of an integrated conference programme.

If you have any questions, contact: Silje Endsjø, tel. (+47) 919 01 087 
E-mail: silje.endsjo@itsmf.no
Read more about our conferences and itSMF Norway at http://www.itsmf.no/ 

Send us your suggestions for presentations or speakers!
Help us find the best speakers! If you have attended an excellent presentation which you would like to see in the programme, send us an e-mail!

PRESENTASJONER BENYTTET PÅ MØTET KAN LASTES NED FRA MEDLEMSSIDENE

Sommeravslutning med itSMF Østlandet på Oslos tak tirsdag 7 juni!

Stratos3_600x401.jpg

 

itSMF medlemundersøkelse - vinnere av gavekort

itSMF takker for alle som har svart på medlemsundersøkelsen som ble holdt på årets konferanse!

Vinnerne av hvert sitt gavekort på kr 500,- ble:
Karl Kvernland
Dag Lund
Svein Mulelid

Nytt styre i itSMF Norge

Ordninær generalforsamlig i itSMF Norge ble avholdt den 13.04.2016 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. 
Her er det nye styret:

Leder: Karl Henning Rørstad, Politiets IKT-tjenester
Nestleder: Charlotte Julo, Sykehuspartner
Dagfinn Krog, Entercard
Hege B. Thomassen, Statens Innkrevingssentral
Jan-Helge Christiansen, Telia
Leif Arne Brandsæter, Questback
Hans Petter Aaneby, OptimiseIT
Gunhild Sivertsen Sørvig, Sopra Steria (vara)
Sofi Fahlberg, Star Information Systems (vara)

Se hele protokollen til generalforsamlingen her

2016-04-15

itSMF konferansen 2016

itSMF Norge har donert kr 25,- pr deltaker på itSMF konferansen 2016 til United Nations Voluntary Trust Found, totalt kr 10.000.

Gå ikke glipp av itSMF konferansen 2016, 12.-14. april på Gardermoen - meld deg på nå!

Les blogginnlegg av Carlos Casanova som har både foredrag og workshop på årets konferanse! Blogginnlegg: CMDB – The Ageing Silver Bullet

Dagen før konferansen 12. april har vi flere spennende pre-conference workshops:
•    How to use CMDB without any ITSM tools, Piia Karvonen, Senior Consultant, Symfoni Nordics
•    Building av effective communication plan for your ITSM improvement effort, Karen Ferris, Directo, Macanta Consulting 
•    Cyber security exposed – 28 days to respond, John Wallhoff, Management consultant, Scillani Information AB
•    Manage multi-supplier environment, Kevin Holland
•    IT4IT from startup to enterprise: An emergence model, Charles Betz, Principal Digital Management Academy
•    Ocean’s 99™ – Cyber Security and Resilience, Paul Wilkinson, Gamingworks
•    From Current to Desired State: Bridging the gap with Configuration Management, Carlos Casanova,  K2 Solutions Group INC.
•    Cybersecurity success for the ITSM Professional,  Robert Stroud, CGEIT, CRISC Principal Analyst, I&O Forrester Research
•    VoiceWorks, Simone Jo Moore, Service Management Professional, Senior Consultant & Trainer
•    Use Lean to achieve significant improvements, and learn how to identify and remove the most common barriers, Reni Friis, Bluehat APS
•    Develop problem solving skills using LEGO Mindstorms Education, Thomas Fejfer sim4people and CFNpeople. Supported by Stefan Brahmer, Kepner Tregoe

Les mer:
Program og påmelding

 

Nyeste bøker