The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Østlandet


 RSS feed

itSMF Østlandet er en lokalforening av itSMF Norge. Lokalforeningen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på ITIL kan dele erfaringer.

Lokalforeningen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere. Hvis du eller din bedrift kan holde et foredrag om et gitt tema knyttet til ITIL, ønsker å dele en erfaring eller arrangere en workshop, er det bare å ta kontakt med styret.

Alle som ønsker, er velkommen til å delta på arrangementene.

 

 

 

PRESENTASJONER BENYTTET PÅ MØTET KAN LASTES NED FRA MEDLEMSSIDENE

Sommeravslutning med itSMF Østlandet på Oslos tak tirsdag 7 juni!

Stratos3_600x401.jpg

 

To avholdte itSMF medlemsmøter i juni 2015

Presentasjonene er nå lagt ut på medlemssidene

Ved å logge deg inn kan du laste ned presentasjonene som ble brukt i både møtet i Stavanger om Agile Service Management 3. juni og medlemsmøtet hos Norsk Tipping 4. juni.

Medlemsmøte hos Norsk Tipping på Hamar 4. juni

ABC - Attitude, Behavior and Culture

Det faglige temaet denne dagen er knyttet til ABC - Attitude, Behavior and Culture. Fokus på holdninger, atferd og kultur (Attitude, Behavior and Culture = ABC)  viser seg å være en viktig suksessfaktor for ITIL innføring. La ikke dette bare bli fine ord, men lær deg noen praktiske tilnærmingsmåter for å adressere dette.
”Det jeg hører – glemmer jeg, det jeg ser – husker jeg, det jeg gjør – forstår jeg”  (Sitat: Confucious, 600 f.Kr.)

itSMF generalforsamling ble avholdt 4. mars 2015

Her er det nye styret:

Leder: Karl-Henning Rørstad, Politiets IKT-tjenester
Nestleder: Charlotte Julo, Sykehuspartner
Styremedlem: Tore Johansen, NTNU
Styremedlem: Stig Ellingsen, Prosesshuset
Styremedlem: Anne Kristine Næss, COOP Norge
Styremedlem: Dagfinn Krog, EnterCard
Styremedlem: Per Ulrik Arntsen, Høgskolen i Nesna
Varamedlem: Jan-Helge Christiansen, Telia Sonera
Varamedlem: Hege Beate Thomassen, Statens Innkrevingssentral

Medlemsmøte onsdag 11. februar i Oslo

Hvordan skape engasjement rundt ITIL og prosessarbeid i små og store virksomheter

Velkommen til en formiddag full av faglig påfyll. 11. februar får vi høre to innlegg som belyser utfordringer knyttet til prosessarbeidet. Hvordan skal jeg få tid til å jobbe med prosesser når jeg hele tiden må levere andre oppgaver? Det blir også tid til diskusjoner/gruppearbeid.

 

Fredag 5. desember i Oslo

ITIL I LITEN SKALA - hvordan og hvorfor?

Workshopen om ITIL i liten skala ble avholdt 5. desember med 20 deltakere. Dette var en fortsettelse på en serie workshops som startet på itSMF konferansen 2014. Temaet har blitt bearbeidet gjennom flere workshops rundt i Norge, og resultatet vil bli presentert på konferansen i mars 2015. Du kan lese en sammenfatning om denne workshopen på medlemssidene.

 

Presentasjonene fra medlemsmøte om Governance i Oslo 30. september

Du kan nå laste ned presentasjonene fra medlemsmøtet om Governance - Ledelse og drift av IT, seom ble avholdt på Høyres Hus 30. september. Foredragsholdere var Anita Harsjøen fra Sparebank1 IT og Andre Solstrand fra Avinor. Presentasjonene ligger på medlemssidene.

 

Tirsdag 30. september i Oslo

Medlemsmøte om Governance - Ledelse og drift av IT

itSMF Østlandet inviterte til medlemsmøte i Oslo 30. september kl. 09:00- 12:00. Tema var "Governance" og Avinor og SpareBank 1-alliansen delte erfaringer om ledelse og drift av IT.  Møtet ble avholdt med 22 delakere til stede.

Medlemsmøte 27. februar 2014 i Oslo

Service management - Hvordan bli enda bedre?

Kontinuerlig forbedring av ITIL-prosesser, med eksempler fra Sevicedesk og Endringsstyring.

Husk å sette av dagen etter lunsj torsdag 27. februar til nytt medlemsmøte i Oslo. Tittelen er "Hvordan bli enda bedre?" og fokus er prosessorientert forbedringsarbeid hos store virksomheter som Statens Vegvesen og Skatteetaten.

2 boktips om rammeverk innen IT Management, og om hvordan de spiller sammen

Er du interessert i vite mer om forskjellige rammeverk innen IT Management, og hvordan de spiller sammen?  
Her kommer tips til 2 bøker som beskriver dette nærmere.