The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Rogaland


 RSS feed

Om itSMF Rogaland

itSMF Rogaland er en lokalforening av itSMF Norge. Lokalforeningen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på ITIL kan dele erfaringer. Lokalforeningen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere.

Hvis du eller din bedrift kan holde et foredrag om et gitt tema knyttet til ITIL, ønsker å dele en erfaring eller arrangere en workshop, er det bare å ta kontakt med styret. Alle som ønsker, er velkommen til å delta på arrangementene.

Nyheter

Stavanger, 29. november 2016 - AVHOLDT

Hvordan sikre en helhetlig IT tjenesteleveranse og -forvaltning når tjenester er satt ut til flere leverandører

Vi inviterer nok en gang til hyggelig førjuls-samling på Rosenkildehuset i Stavanger som denne gangen tar opp utfordringer rundt Multisourcing.
I et marked hvor stadig flere setter ut IT tjenester, og gjerne til flere leverandører opplever flere og flere at det er utfordringer i forhold til en helhetlig tjenestekvalitet. Hvordan kan man håndtere multileverandør-bildet, og hvordan kan man oppnå ønsket tjenestekvalitet? 
 

Link til presentasjon

Medlemsmøte 2. desember 2015 i Stavanger

Presentasjon av workshop og link til resultatet er nå tilgjendelig på medlemssidene.

2015-12-15

Members gathering on December 2. in Stavanger

ABC of ICT – The number 1 success or fail factor for ITSM improvement success?

Many organizations adopt and deploy ITSM best practices and meet with resistance to change. This is because they fail to recognize that an ITSM improvement program is all about Organization Change Management (OCM) and most ITSM practitioners are poorly equipped to for OCM. Paul Wilkinson will take us through a session on how to tackle this change.

Onsdag 2. desember i Stavanger

Medlemsmøte om ABC (Attitude, Behavior and Culture) - AVHOLDT

Vi inviterer til hyggelig førjuls samling på Rosenkildehuset i Stavanger om utfordringer rundt holdninger, atferd og kultur ved innføring av ITIL samt endringer av prosesser. 

To avholdte itSMF medlemsmøter i juni 2015

Presentasjonene er nå lagt ut på medlemssidene

Ved å logge deg inn kan du laste ned presentasjonene som ble brukt i både møtet i Stavanger om Agile Service Management 3. juni og medlemsmøtet hos Norsk Tipping 4. juni.

Stavanger onsdag 3. juni 2015

Åpent møte om Agile Service Management

itSMF Rogaland arrangerer åpent møte, onsdag 03.06 kl.12:00 – 16:00 i iPark, Måltidets hus. Temaet blir Agile Service Managent. Vi vil starte med en introduksjon til grunnprinsippene i Lean. Vi vil også få høre om erfaring med bruk av Lean Six Sigma i kontinuerlig forbedring prosesser, samt høre om bruk av Lean teknikker ved re-design av tjenester. Som det vises til i presentasjonsomtalene under vil presentasjonen være innen forskjellige fagfelt, og noen av eksemplene som drøftes er fra produksjonsbedrifter.

itSMF generalforsamling ble avholdt 4. mars 2015

Her er det nye styret:

Leder: Karl-Henning Rørstad, Politiets IKT-tjenester
Nestleder: Charlotte Julo, Sykehuspartner
Styremedlem: Tore Johansen, NTNU
Styremedlem: Stig Ellingsen, Prosesshuset
Styremedlem: Anne Kristine Næss, COOP Norge
Styremedlem: Dagfinn Krog, EnterCard
Styremedlem: Per Ulrik Arntsen, Høgskolen i Nesna
Varamedlem: Jan-Helge Christiansen, Telia Sonera
Varamedlem: Hege Beate Thomassen, Statens Innkrevingssentral

Onsdag 3. desember 2014 i Stavanger

Åpent nettverksmøte om SLA og underpinning contracts

SLA og underpinning contracs.  Hva avtaler vi, og har vi behov for alle parameterne som ofte står i avtalene?
Har de en forretningsmessig verdi, eller har de kun en verdi i tilfelle «penalties» ?
itSMF Rogaland avholdt et medlemsmøte om dette tema 3. desember, hvor hensikten var å belyse begge sidene av bordet".

Se hele programmet.

 

4. desember 2013 i Stavanger

Vel blåst kveldsarrangement med tema Tjenestekatalog

itSMF Rogaland hadde 4. desember et kveldsarrangement hvor temaet var tjenestekatalog.

Onsdag 4. desember 2013 på Rosenkildehuset i Stavanger

Åpent nettverksmøte om Tjenestekatalog ble avholdt 4. desember i Stavanger

Tjenestekatalog er noe herk, ...eller...?

Tjenestekatalog er bare noe herk. Ingen bruker den og ledelsen har ikke noe forhold til den. Tjenestekatalogen beskriver jo tjenester til kundene/brukerne, men det er få som klarer å se hvordan denne er knyttet til forretningen - det som vi selger.