The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/God praksis

God praksis

Versjon 3 av ITIL ble lansert juni 2007 etter en omfattende revisjon.

itSMF har en sentral rolle i utviklingen og utbredelsen av "god praksis" globalt, og har et tett samarbeid med OGC i forhold til videreutvikling av ITIL og tilhørende veiledninger.

Kan du dokumentere kvaliteten på din tjenesteproduksjon?
Når man investerer i planer for kontinuerlige forbedringer er det viktig at man får en uavhengig bekreftelse av at dine nye prosesser er korrekte og passer til virksomheten. En formell sertifisering i henhold til
ISO/IEC 20000 vil gjøre deg i stand til å dokumentere samsvar med "god praksis".

Utnytter du potensialet til dine ansatte?
En av fordelene ved "god praksis" er at dine ansatte har et felles begrepsapparat. Likevel føler du (og de) at det må mer til - du trenger folk med den rette kompetanse og ferdigheter, og de ansatte vil ha anerkjente sertifiseringer som en formell bekreftelse av sin kompetanse. ITIL-baserte sertifiseringer er tilgjengelige på flere nivåer som gir mulighet for personlig utvikling.

En av bedriftens beste ressurser er kompetente og motiverte medarbeidere.

Lenker
ITIL: http://www.itil-officialsite.com
OCG: http://www.ogc.gov.uk
itSMF International: http://www.itsmfi.org

0 Up