The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/itSMF konferanser


RSS feed

Den årlige itSMF konferansen

En høy andel av private og offentlige virksomheter legger IT Service Management og ITIL til grunn for sine tjenesteleveranser. Siden 2003 har IT Service Management Forum (itSMF) i Norge årlig arrangert konferanser med stadig økende deltakerantall. Konferansen er Skandinavias største møtested for IT Service Management og har stor internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet.

Interessen for området er fortsatt stigende, og nylig er det forbedrede materiellet sluppet til markedet. ITIL favner om hele IT-tjenestenes livsløp, fra strategisk beslutning, til utvikling, produksjonssetting, drift, og utfasing. Relasjonen mellom forretningssiden og IT er bedre fokusert enn tidligere. Dette betyr at både de som arbeider på forretningssiden OG IT-siden vil kunne finne noe nyttig på konferansen.

2014-01-20