The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/ITIL terminologiliste

Oppdatert norsk terminologiliste for ITIL er nå tilgjengelig!

 

I forbindelse med publisering av 2011-versjonen av ITIL er eierskapet til alle ITIL-terminologilister nå overført til The Stationary Office  (TSO) i England. Dette for å sikrer at fremtidige rettelser og tilføyelser blir fulgt opp på en konsistent måte i alle land. En hurtigarbeidende komité i itSMF Norge har i høst gjort en full revisjon av den norske terminologilisten i forhold til siste engelske versjon. Den er nå publisert på den offisielle siden til TSO sammen med andre lands offisielle oversettelser.

Følgende personer har vært involvert i arbeidet med den norske ordlista:

Oversettelse: 

Stig Ellingsen, Prosesshuset 
Signe-Marie Hernes Bjerke, Det Norske Veritas 
David English, Steria
Jon Iden, Norges Handelshøyskole

Kvalitetssikring:

Tore Johansen, NTNU 
Eilert Eilertsen, DNB 
Elin Herlovsen, Sarpsborg kommune
Jan Eirik Olsen, Accenture
Ole-Vidar Christensen, Steria

Last ned ITIL terminologiliste V3 2011- V2

 

Kommentarer eller innspill på terminologilisten kan sendes til itsmf@itsmf.no

 

 

Norske oversettelsesprinsipper

Den norske ITIL terminologilisten har to hovedformål:

    Formål 1) Terminologilisten skal kunne brukes ved oversettelse av bøker og eksamensspørsmål til norsk. Det er derfor viktig å bruke 1‐1‐princippet, dvs. at det kun er ett oversatt begrep per begrep.

    Formål 2) Terminologilisten skal være et tilbud til de organisasjoner som bruker norsk som organisasjonsspråk, og derfor trenger prosesser og rutiner dokumentert på norsk. Terminologilista bistår dermed til konsistens med hensyn til norske ITIL begreper.
   

Overordnede prinsipper

    1.    Konsistens og konsekvens

  • Det oversettes kun ett ord for hver term (mht. 1‐1 prinsippet i formål 1). For sammensatte termer må oversettelsen ha omtrent like mange ord
  • For ITIL kjernebegreper beholdes engelsk term (mht. formål 1), men anbefalt norsk term settes i parentes (mht. formål 2). Dette gjelder også akronymer.
  • Hvis et ord defineres som kjernebegrep ett sted, må dette gjenspeiles konsistent gjennom hele terminologilista. (Eksempel: Hvis et ord som Application ikke oversettes for Application Management, så bør konsekvensen også være, at Application Portfolio heller ikke oversettes (likevel bør ordet Application alene kunne oversettes til Applikasjon, da dette ordet er allment brukt som en del av det norske språk)

    2.     Engelsk vs. Norsk

  • Norsk brukes ved tvil om det bør brukes norsk eller engelsk term
  • Med ITIL kjernebegreper menes i utgangspunktet ITIL V3 funksjoner og prosessnavn, samt ISO20000 prosessnavn (f.eks. IT Operations).
  • Boktitler – skrives på engelsk med norsk i parentes
  • Egennavn som COBIT, CRAMM, PRINCE, etc. oversettes ikke.
  • Ved valg mellom ulike bokmålstermer velger vi gjerne en som og fungerer på nynorsk.

 

 

 

   

0 Up