The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter

Torsdag 26. januar i Trondheim

itSMF-dagen 2017 - Med skyen i lomma

Med skyen i lomma - og hvordan service management-fokus må endre seg.

PROGRAM

08:30 - 09:00    Registrering og kaffe

09:00 - 09:10    Velkommen og praktiske opplysninger v/ Terje Storvik

09:10 - 10:00   How to definitely make an ITSM project fail v/ Bartosz Górczyński, Managing Director CIONET, Polish ITSM enthusiast, ITSM program failure expert, 
practitioner, trainer and coach.

Bartosz is passionate about building culture change programs with business simulations and has participated in 50+ ITSM projects over the past 20 years.
It happens that great ITSM ideas are not well received or accepted by individuals. It happens that individuals try to make ITSM initiatives fail. They are extremely effective and efficient. How do they succeed? Worst practices of ITSM are worth discussing. They become the best practices for how to fail.
This presentation will cover the most popular practices in this area. 3 areas of failures, 7 practices in each of them will be discussed. Useful to those who need to fail. Useful to those who want to prevent failing.

10:15 – 11:00    Håndtering av henvendelser fra Trondheim kommunens innbyggere

Hanne Schanche Önen leder program for Digitalt førstevalg som er opprettet for at Trondheim kommune skal nå målet om et "digitalt førstevalg", en IT service management løsning for håndtering av henvendelser fra Trondheim kommunens innbyggere. Formålet med løsningen er å bidra til en god brukeropplevelse for ansatte i kommunen og bedre kundeservice for publikum, det vil si beboere i kommunen. Prosjektet som startet i april 2016 har fokus på hele verdikjeden, fra det tidspunktet en bruker starter dialogen til brukeren sitt behov er løst. Dette betyr at interne støtteprosesser og IT-systemer integreres der det er naturlig, slik at man oppnår størst mulig gevinst av digitaliseringen.
«Brukeren i sentrum» betyr også koordinering på tvers av tjenester og enheter. Gjennom koordinering sikres det at når publikum har kontakt med kommunen, så finner de det de trenger og kan utføre en oppgave på en mest mulig effektiv måte.
Tema i foredraget vil være Trondheim kommunes erfaringer fra arbeidet i henvendelsesprosjektet, suksessfaktorer og visjoner.

11:00 – 11:30    Ina Østensjø - Vipps - Kort og betaling, app og mobil

11:30 – 12:15    Lunsj

12:15 – 14:45    Her kan du delta på valgfri workshop

 

Workshop 1 - DevOps-simulering basert på boka "The Phoenix Project" – Jan Schilt/Paul Wilkinson, Gamingworks 

DevOps er ikke et rammeverk, men det beskriver en kultur for hvordan ulike team må samarbeide for å være best mulig i stand til å levere verdi til virksomheten/forretningen.

The Phoenix Project er kanskje den mest populære boken som gir en god innsikt i hva DevOps egentlig er. DevOps simuleringen er basert på denne boken, og gir praktiske eksempler på hvordan samhandlingen mellom ulike deler av IT og forretningen kan forbedres.
Simuleringen viser de ulike rollene i samhandlingen, og adresserer kjente problemstillinger som stadig nye krav og behov som dukker opp fra de ulike aktørene. 

Det er ikke lenger et spørsmål om det er riktig å ta i bruk DevOps for å bedre samhandling mellom utvikling og drift og korte ned tiden fra ide til realisering – det er snarere et spørsmål om når og hvordan man gjør det!

DevOps representerer en omfattende endring i kultur og adferd, og mange organisasjoner mislykkes. I dette simuleringen får du en innsikt i de noen av de læringsmålene som typisk adresseres i en full gjennomgang, som:

 • DevOps filosofi, prinsipper og tilnærming
 • Praktisk implementering av DevOps
 • Effektivisere leveranse av IT-tjenester
 • Hvordan utvikle bedre samhandling i egen organisasjon
 • Hvordan realisere nytteverdi og gi bedre verdi til virksomheten/forretningen ved å ta i bruk DevOps
 • Hvilke kulturelle endringer må til for å jobbe mer i DevOps-tankerWorkshop 2 - Med skyen i lomma - hvordan service managment-fokus må endre seg - Ole Vidar Christensen, Sopra Steria
Mål med workshopen:

 • Hvordan få til denne endringen
 • Hvor tror vi at utfordringene vil ligge
 • Hvordan kan vi forberede oss på å håndtere disse utfordringene

 
Deltakerne vil gjennom praktiske øvelser med bruk av blant annet ABC-kort stimulere til en diskusjon om hvilke utfordringer vi tror vil finnes.
I grupper jobber vi frem antatte og/eller faktiske utfordringer. Når utfordringene er vurdert og prioritert, se vi hvordan man best kan forberede seg på håndtering av disse.
 
Workshopen vil gi deg en innføring i bruk av de 9 prinsippene og 3 kjernekompetanseområdene som det fokuseres på i ITIL Practitioner, og hvordan disse kan være hjelpemidler for å klare endringen som beskrevet.

 • Man diskuterer funnene og ser på kjernekompetanseområdene, og hvordan man kan benttte disse for å lykkes:
 • Organizational Change Management (OCM)
 • Communication
 • Metrics and measurement

 
Vi bruker også de 9 prinsippene fra ITIL-Practitioner i diskusjonen:

 • Keep it simple
 • Collaborate
 • Be transparent
 • Observe directly
 • Progress Iteratively
 • Focus on value
 • Design for experience
 • Start where you are
 • Work holistically

Målet med workshopen vil være å gi deltakerne konkrete ideer de kan ta med til egen organsasjon i forhold hvordan de skal få til å endre servicemanagement-fokuset for å møte fremtidens nye utfordringer.

 

Workshop 3 - Kunsten å forstå brukerkrav og brukerbehov - Signe Marie Hernes Bjerke

Signe-Marie er ITIL-instruktør og eksaminator og har blant annet vært med på å lage eksamensoppgaver i ITIL som brukes over hele verden. Hun er sertifisert ITIL Expert, ISO 20000-konsulent og Lean Six Sigma Black Belt forbedringsleder. Med 20 års erfaring innen IT-industrien er  hun en erfaren prosjektleder som har ledet prosjekter og forbedringsarbeid innen de fleste ITIL-disipliner. Til daglig jobber hun i DNV GL Energy med hovedfokus på å hjelpe kunder i kraftbransjen med kvalitetssikring, ledelse, risikostyring og systematisk måling og forbedringsarbeid, både på forretningsnivå og innen IT.  

Signe-Marie holder i tillegg kurs i fasilitering, risikostyring samt i Lean og målrettet forbedringsarbeid.  Hun er en erfaren fasilitator for små og store samlinger og liker å jobbe med mennesker for å oppnå felles mål. En workshop basert på Project Based Requirements vil gi deltakerne en praktisk oppskrift på workshop de kan kjøre i egen organisasjon, blant annet med en fin teknikk for stakeholder-analyse og analyse av egentlige behov. 

 

Workshop 4 - Improve your change process - Stuart Rance

Stuart is a consultant, trainer and author, who helps clients use service management to create value for themselves and their customers. He is a Chartered Fellow of BCS (FBCS CITP), and a Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Stuart is the author of ITIL Service Transition, 2011 edition, and co-author of the ITIL V3 Glossary. He has written many service management pocket guides.

You got your change management process up and running, and it works more or less as intended.  Now you want to go ahead with the CSI – improve, mature, get better – but how do you do it? Stuart explains the guiding principles from ITIL Practitioner and demonstrates how they can be used as practical tools, using real life example based exercises. 

 

14:45 – 15:30    ITIL Practitioner and the Three Ways of DevOps v/ Stuart Rance, Optimal Service Management

Many people think that DevOps only applies to new, online, organizations, that deploy hundreds of changes per day based on complete automation of the toolchain from software development to deployment. This is certainly where DevOps started, but the philosophy behind DevOps is much more than just automated tooling and rapid software deployment. It’s about working more efficiently and effectively to deliver joined up value to our customers - and that is something we ALL have to do. This session will explain the 3 ways of DevOps (flow, feedback, and experiment and learning) and show how every organization can use ideas from ITIL to help adopt them, regardless of the type of organization or the frequency with which they deploy software.

15:30    Takk for i dag

 

 

Arrangementet er gratis for alle!

Tid: Torsdag 26.01.2017
Sted: Dokkhuset Scene, Dokkparken 4, 7042 Trondheim

Meld deg på her:

 
0 Up