The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/itSMF konferanser/Tidligere konferanser/Konferansen 2008/Utstillere
2008 Banner itSMF-2008

Utstillere

Årets påmeldte utstillere er:

Efecte AS

Steria AS

Syscom AS

SuperOffice eJournal AS

Rubik Solutions AS

HP Software

IBM Software Group Norway

Technet

On Solutions AS

99X

Ciber Norge AS

Commaxx

Marval Nordic

NordicAware Norge AS

itSMF Norge

Wendia Norge AS

ASP Norge AS

Numara Software

Nimsoft AS

Compuware Nordic AS

Confuto Systems AS

CA

Den Norske Dataforening


 

Til leverandører av produkter og tjenester som er relatert til IT Service Management

  ”Everybody needs somebody!”

— ITIL støtter livets faser

itSMF Norges årlige konferanse for IT Service Management og ITIL arrangeres for 6. gang på

Clarion Hotel Oslo Airport
tirsdag 4. og onsdag 5. mars 2008

Stadig flere virksomheter satser på IT Service Management og baserer sine arbeidsprosesser på ITIL. Siden 2003 har IT Service Management Forum (itSMF) i Norge arrangert konferanser med stadig økende deltakerantall. Engasjementet er stort!

Nå har ITIL versjon 3 kommet, med et livssyklusperspektiv på IT-tjenestene, samt et større fokus på menneskene både når det gjelder rollebeskrivelser og endringsledelse. Tittelen for neste års konferanse gjenspeiler dette. I 2008 regner vi med mer nærmere 400 deltakere, og konferansen holdes den 4. og 5. mars på Clarion Hotell Oslo Airport.

itSMF-konferansens målgrupper er:

 • IT-direktører, ledere og beslutningstakere på alle nivåer.
 • De som arbeider mot en tjenesteorientert IT-virksomhet.
 • Alle som arbeider med, eller har interesse for fagområdet IT Service Management. 

Vi har herved gleden av å tilby deg og din bedrift
å delta aktivt på itSMF-konferansen 2008

Konferansen disponerer 20 utstillerplasser.
Vi pleier å være overbooket, så vær tidlig ute med din påmelding!

Priser eksklusiv MVA:

Type

Beskrivelse

Pris for Leverandør-medlem av itSMF

Pris for andre

Stor stand

3 store stands som er ca 6 meter bred og 2 meter dyp (ca 12 kvm).

NOK 36.000

NOK 44.000

Middels stand

12 middels store stands som er ca 3 meter bred og 2 meter dyp (ca 6 kvm).

NOK 24.000

NOK 30.000

Liten stand

5 små stands som er ca 2 meter bred og 2 meter dyp (ca 4 kvm).

NOK 12.000

NOK 15.000

 
Utstillere som melder seg på innen 1. desember 2007 slipper å betale påmeldingsgebyr på NOK 2.000. Siste frist for påmelding er 15. januar 2008.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. 

Med vennlig hilsen 

itSMF Norge

Tilleggsinformasjon til utstillere

 Arrangøren besørger oppsett av standsvegger, og følgende tjenester inngår i leie av plass:
 
 • Standard standsvegger på to eller tre sider
 • Navneskilt på frontplate
 • Elektrisitet (1 x 500W strømuttak og 1 x lysrekke)
 • Inntil to personer (standspersonell) for små og middels stands og inntil fire personer på store stands
 • Kaffe/te når det serveres i utstillingsarealet
 • Separat lunsj for utstillerne i restauranten
 • Adgang til åpningsforedraget. Utstillere som ønsker å overvære andre foredrag må registrere seg som konferansedeltakere.
 • Oppmerksomme og fokuserte besøkende! Konferansedeltakerne er ofte budsjettansvarlig eller er nøkkelpersoner i beslutningsprosessene.
 • Kort presentasjon i utstillingsbrosjyren
 • Omtale før og etter konferansen, bl.a. på hjemmesidene til itSMF Norge

Tilleggsutstyr til utstillingen
Utstillere som ønsker det, kan bestille ytterligere utstyr eller tjenester til sin stand direkte fra NPG, Norwegian Promotion Group (NPG). Dette kan omfatte mer strøm eller lys, interiør, møbler, blomster/planter, brosjyrestativer, grafisk dekor, telefonlinje etc. Slike tilleggsytelser faktureres direkte fra NPG til den enkelte utstiller. Mer informasjon finnes så på www.npgmesse.no. Bestillinger sendes katrin@npgmesse.no.

Tilleggstjenester vedr. konferansen
De følgende tilleggstjenester er kun tilgjengelig for utstillerne, og må bestilles innen 15. januar 2008. Etter dette tilbys kun ordinære deltakerpriser hvis det er plass. Tilbudet gjelder maks to personer for liten/middels stand og maks fire personer for middels/stor stand.

 • Deltakelse på konferansen: Utstillere kan delta som ordinære deltakere på konferansen, inkludert enkeltrom med frokost og festmiddag kveld: NOK 7 200 eks MVA per person.
 • Opphold og festmiddag: Enkeltrom med frokost og festmiddag kveld: NOK 2 995 eks MVA per person.
 • Kun festmiddag onsdag kveld: NOK 1 600 eks MVA per person. 
 • Opphold ekstra natt i enkeltrom med frokost: NOK 1 195 eks MVA per person.
 • Standsbetjening utover de som er inkludert i pakken: NOK 990 eks MVA (inkluderer lunsj og kaffe begge dager)

 

0 Up