The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/itSMF konferanser/Tidligere konferanser/Konferansen 2006

Get airborne with ITIL - effektiv ledelse av IT-tjenester

Velkommen til den fjerde itSMF konferansen i Norge:
Get airborne with ITIL
- effektiv ledelse av IT-tjenester

Onsdag 29. og torsdag 30. mars 2006 på Clarion Oslo Airport Hotel, Oslo

 

Houston, we have a problem!2006 - Astronaut
itSMF konferansen i 2006 møter du mannen bak disse berømte ord; Jim Lovell, kaptein på Apollo 13 romferden. Han og hans mannskap var kritisk avhengige av godt definerte og fungerende prosesser for å overleve sitt "problem".

IT Service Management og ITIL-prosessene er ikke "rocket science" men sunn fornuft satt i system. På årets itSMF-konferanse, den 4. i rekken i Norge, får du ta del i praktiske erfaringer fra norske og nordiske virksomheter som har tatt i bruk ITIL-baserte prosesser.

Tema for konferansen
Hovedfokus for konferansen er effektiv ledelse av IT-tjenester. Deler av konferansen er delt inn i parallelle spor: ett med presentasjon av brukererfaringer, ett med fordypning i noen prosesser eller temaer, samt spor rettet mot endringsledelse og ledere. Nytt av året er at vi arrangerer en egen samling kun for dem som har tatt ITIL Service Manager utdanning. Det blir også rikelig anledning til å utveksle erfaringer i flere rundebordsdiskusjoner og workshops. Etter middagen blir det for første gang delt ut en pris til beste norske student ved Service Manager-eksamen i 2005.

I tillegg til at vi har samlet dyktige foredragsholdere for å gi deg nyttige innspill i ditt arbeid med IT Service Management, er konferansen en utmerket anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre som er opptatt av ITIL og IT Service Management.

Hvem bør delta på konferansen?
IT Service Management er et konsept som er nyttig for enhver IT-organisasjon med mål om å kunne møte kundenes krav om effektive tjenester med riktig kvalitet.

Konferansen retter seg i så måte mot IT-direktører, ledere og beslutningstakere på alle nivåer, samt de som arbeider mot en tjenesteorientert IT-drift og brukerstøtte. Konferansen er også et faglig forum for alle som arbeider innen eller har interesse for fagområdet IT Service Management.

En av konsekvensene ved at vi bytter hotell er at lunsj for deltakerne serveres i restauranten. Kaffepausene er i utstillingslokalet som tidligere.

0 Up