The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/itSMF konferanser/Tidligere konferanser/Konferansen 2008/Sponsorer
2008 Banner itSMF-2008

Sponsorer

Gull sponsor itSMF-konferansen 2008
Efecte Steria

 

Med stor glede inviterer vi til itSMF-konferansen 2008!

Stadig flere virksomheter satser på IT Service Management og baserer sine arbeidsprosesser på ITIL. Siden 2003 har IT Service Management Forum (itSMF) i Norge arrangert konferanser med stadig økende deltakerantall. Engasjementet er stort!

Nå har ITIL versjon 3 kommet med livssyklusperspektiv på IT-tjenestene og større fokus på menneskene, både når det gjelder rollebeskrivelser og endringsledelse. Tittelen for konferansen gjenspeiler dette.

Konferansens mål er å

  • legge til rette for deling av kunnskap og erfaringer
  • skape engasjement rundt IT Service Management
  • gi gode muligheter for å knytte nye kontakter

Program
Se her:

Hvem bør delta på konferansen?
IT Service Management er et konsept som er nyttig for enhver IT-organisasjon med mål om å kunne møte kundenes krav om effektive tjenester med riktig kvalitet.Konferansen retter seg i så måte mot:

  • IT-direktører, ledere og beslutningstakere på alle nivåer.
  • De som arbeider mot en tjenesteorientert IT-virksomhet.
  • Alle som arbeider med, eller har interesse for fagområdet IT Service Management.

Informasjon om foredragsholdere samt sponsorer/utstillere:   last ned

0 Up