The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/itSMF konferanser/Tidligere konferanser/Konferansen 2008/itSMF-prisene
2008 Banner itSMF-2008

Prisutdeling på itSMF-Konferansen 2008

På itSMF-konferansen 2008 ble det delt ut to priser: Juryens begrunnelse for årets Service Managemenet virksomhet:

Juryen har søkt å finne en kandidat til årets pris som på en positiv måte har bidratt til å skape interesse for og markere betydningen av ITIL og Service Management gjennom praktisk anvendelse, og der denne innsatsen har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenester.  Formidling og holdningsskapende arbeid står sentralt sammen med godt dokumenterte resultater.  

Årets vinner har formidlet kunnskap om ITIL til nye grupper medarbeidere på en slik måte at man på kort tid kunne gjennomføre om- fattende endringer på IT-løsningene, samtidig som man opprettholdt tilgjengelighet til tjenester som understøttet den daglige virksomheten. Ved å løfte frem betydningen av å bruke ITIL prosessene change og release har man i stor grad lykkes med å kunne gjennomføre de omfattende endringene uten vesentlige avvik i forhold til plan for endringsgjennomføring og tjenestetilgjengelighet.

Enhetlige prosesser og felles terminologi kan lette samarbeid internt i IT-avdelinger, mellom IT-avdelingen og øvrige deler av virksomheten, og forenkle samarbeidet med eksterne leverandører. Tilsvarende kan dette være et viktig bidrag i dagens Norge der selskaper fusjonerer hyppig og offentlig sektor preges av store omorganiseringer. Vinneren er en virksomhet som gjennom bruk av ITIL teori og praksis har foretatt betydelige endringer på IT-løsningene for å kunne understøtte en større organisasjonsendring.

Juryen mener at vinneren på en god måte har vist at man kan oppnå betydelige resultater selv ved å fokusere på et par utvalgte ITIL prosesser, de som er mest relevant for den situasjon man står overfor. I dette tilfellet har deler av virksomheten arbeidet bredt med ITIL i 6-7 år, men virksomheten er kåret til vinner for sin tydelige satsing på prosessene change og release og rollen ”change manager”  for IT i forbindelse med sammenslåing av to virksomheter.

0 Up