The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Midt-Norge/ITIL-dagen 2013

Onsdag 30. oktober i Trondheim

itSMF Midt-Norge: ITIL-dagen 2013

Den tradisjonsrike ITIL-dagen ble også i år avviklet på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim.
Tema denne gangen var Forbedringsarbeid i Tjenesteleveranser. Presentasjoner fra foredragene blir lagt ut på medlemssidene fortløpende.

Program:

08.30 - 09.00     Registrering – morgenkaffe

09.00 - 09.10     Velkommen v/ Terje Storvik, Sintef

09.10 - 10.00     Tjenestekatalog - bruk av denne som strategisk virkemiddel for forbedring av IT funksjonen

v/ Mads Myrvoll,  Avdelingsleder IT Systems- & Service management, Steria AS
Stadig flere IT beslutninger blir tatt av forretningseiere utenfor IT og det er behov for en felles plattfom mellom forretning og IT. En velfungere tjenestekatalog vil fungere som en katalysator mellom IT og forretning for å ta riktig investeringsbeslutninger.  Dette foredraget vil gå nærmere inn på eksempler på bruk av tjenestekatalog for å forbedre IT-funksjonen, samt komme med tips og triks for å komme igang med "riktig" ambisjonsnivå for tjenestekatalog.

10.00 – 10.30     Community Sharing Insights - how the UK itSMF CSI Special Interest Group works
v/ Simon Harwood, member of tbe itSMF UK CSI SIG's Steering Committee 
Over the last 2 1/2 years the itSMF UK Chapter's Special Interest Group (SIG) for Continual Service Improvement (CSI) has achieved recognition as a role model. It has created and facilitated a progressive series of interactive events to explore the many different aspects that make up CSI, and that CSI needs to be successful. The events are very well supported, have been delivered in various parts of the UK and receive very positive feedback from attendees. Simon Harwood has been a member of tbe itSMF UK CSI SIG's Steering Committee since 2010 and will present and discuss the SIG's approach, the topics that have been covered, how they have been covered and generally what makes the itSMF UK CSI SIG successful.

10.30 – 10.45     Pause

10.45 – 11.30     Fra Kaos til Oppdrag
v/ Vegar Busse, IT spesialkonsulent i Helse Midt-Norge (HEMIT)
HEMIT ble i 2010 omorganisert, og vi trodde vi hadde kontroll på bestillinger og leveranser  - noe som viste seg ikke å stemme. Med fokus på et tydelig skille mellom drift og leveranser ble vi stilt sjakkmatt på bestillinger som ikke skulle håndteres som en del av den dagligere driften og som ikke skulle inn i prosjektporteføljen. Arbeidet med Oppdragsprosessen ble påstartet i januar 2011. Vi har i løpet av 3 år gått fra kaos til kontroll, ved hjelp av målrettet prosessarbeid med intern forankring og deltakelse fra hele organisasjonen som en av de største suksessfaktorene.

11.30 – 12.30     Lunsj

12.30 – 15.00     WORKSHOP:

Spor 1:
What a load of balls! CSI in action v/ Simon Harwood
In a world where people often believe that they don’t need process, we take a different approach to demonstrating process improvement and show how it can really help you to achieve your outcomes. This truly interactive session by the CSI Special Interest Group focuses on showing how process is needed to deliver outcomes and the part that everyone needs to play in that process - in a very ‘non traditional’ way.  As always, we then look at how to improve the process. Join us for a very fun interactive session!

Spor 2:
ABC of ICT Workshop v/Paul Wilkinson
ABC of ICT (Attitude, Behavior, Culture) is the number 1 success or fail factor for ITSM improvement initiatives. ABC is like an Iceberg, much of it is hidden yet it is capable of causing serious damage…to your ITSM improvement initiative and more importantly to your organization. How to make the hidden ABC Iceberg visible? In this workshop delegates will be using the ABC of ICT cards as an assessment to make ABC issues in their organization visible. At the end of the session Paul will present the top 10 success factors according to industry experts for dealing with ABC.

Spor 3:
Forbedringsarbeid i prosessene v/Signe Marie Hernes Bjerke
Workshop som tar for seg reelle problemstillinger rundt forbedringsarbeidet. Er forbedringsprosessen stoppet opp når de grunnleggende ITIL-prosessene er på plass?  Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid  og do’s and don’ts i forbedringsarbeidet. 

Spor 4:
Tjenestekatalog - fra applikasjonsliste til strategisk verktøy v/Helge Rognlien, Steria AS
Workshop med praktiske eksempler og diskusjon rundt utvikling og forbedring av tjenestekatalog, prinsipper, teknikker og praktisk anvendelse.

15.00  - 15.15     Pause m/frukt og drikke

15.15 – 16.00     How to increase the Return on Value of a training investment, realizing demonstrable value
v/Paul Wilkinson, GamingWorks BV
There are more than 1.5 million ITIL certificates yet still 70-80% of organizations do NOT get the value from their training investment. Current approaches obviously are not working. In this session Paul Wilkinson will show you how to increase the return on value of your training investment, realizing sustainable, measurable performance improvements, using a case study.

16.00 – 16.00     Slutt – takk for i dag!    

 

Les mer om foredragsholderne her
 

 

0 Up