The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Prisutdelinger/Årets ITSM-initiativ og Årets Ildsjel 2011

Årets ITSM-initiativ og Årets ildsjel 2011

Årets ITSM-initiativ 2011Ahlquist_Trond_150x169.jpg
Juryens kriterier:
Prisen tildeles gode IT Service Management initiativ i Norge, som på en positiv måte har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenestene i sin virksomhet.

Prisen for årets itSM-initiativ 2011 ble tildelt BI v/Trond Ahlquist for prosjektet Better-service.

Juryens begrunnelse: 
Prosjektet ble presentert på konferansen i fjor. Det er gjort stadige forbedringer i prosjektet siden det. De har tatt ut potensialet hos alle involverte. Prosjektet har også delt erfaringer med andre som har stått foran lignende oppgaver.  De er ekte ambassadører for inspirasjon og kunnskapsdeling.
itSMF Norge gratulerer BI og Trond Ahlquist, med prisen.

 

Årets Ildsjel 2011Flatlandsmo_Erik_150x150.jpg
Juryens kriterier: 
Prisen for Årets ildsjel skal tildeles en person som har gjort en solid innsats for sin organisasjon i løpet av inneværende år, en person som er fylt av iver og begeistring, og som har vært en drivkraft i å videreutvikle og forbedre IT-leveransenes kvalitet og resultatgrad.

Prisen for Årets ildsjel 2011 ble tildelt Erik Flatlandsmo, Service Design Manager EVRY ASA.


Juryens begrunnelse:
Erik har vært en viktig ressurs for bedriften og en unik kunnskapsformidler.  Han har vært bidragsyter eller eneansvarlig for kursmateriell og gjennomføring av kurs, utarbeidelse av malverk og interne håndbøker og veiledninger. Han er humørfylt og begeistret, og en motiverende misjonær.

itSMF Norge gratulerer Erik Flatlandsmo med prisen.

 

0 Up