The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Prisutdelinger/Årets ITSM-initiativ og Årets ildsjel 2013

Årets ITSM-initiativ og Årets ildsjel 2013

Årets ITSM initiativ
Prisen tildeles en organisasjon, gruppe eller person i Norge, som på en positiv måte har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenester gjennom formidling, opplæring eller Bakke_Anders.jpgholdningsskapende arbeid. Dette kan omfatte nyskapende tenkning, utvikling og implementering av egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater innenfor området ITIL og Service Management.

Vinner av årets ITSM initiativ 2013 ble: Datametrix.

I juryens begrunnelse heter det:
Skybaserte tjenester (cloud computing) medfører en utfordring i forhold til IT Service Management. Datamatrix har tatt utfordringen og igangsatt et tjeneste- og prosessorientert utviklingsarbeid med bruk av moderne service management verktøy. Gjennom dette ITSM initiativet legger Datametrix til rette for levering av skybaserte tjenester. Juryen ønsker å hedre Datametrix for sitt initiativ på dette området, og derved løfte frem et godt eksempel på vellykket og fremtidsrettet ITSM-arbeid. 


Prisvinner for «Årets IT Service Management initiativ 2013»: Datametrix, ved Anders Bakke som var prosjekteier fram til 2014.
Foto: Hanne Halleraker Gurun

 

Årets ITSM ildsjel
Prisen «Årets ildsjel» skal tildeles en person som har gjort en solid innsats for sin organisasjon i løpet av året 2013. En person som med iver og begeistring har vært en Breimo_Geir.jpgdrivkraft i å videreutvikle og forbedre IT-leveransenes kvalitet og resultat.

Vinner av årets ITSM ildsjel 2013 ble: Geir Breimo, Sykehuspartner.
I juryens begrunnelse heter det:

Geir Breimo har bred kjennskap til fagfeltet IT Service Management og evner å formidle sine kunnskaper på en lettfattelig måte til organisasjonen, ledelsen så vel som til ansatte. Han er inkluderende og profesjonell, og har klart å involvere store deler av organisasjonen i arbeidet med ITIL.  Han har evnen til å se både helhetsbildet og enkeltmenneskene, og lar aldri en sjanse gå fra seg til å spre det gode budskapet om IT Service Management. På grunn av hans innsats er det nå en positiv holdning til prosessarbeidet i Sykehuspartner hvor han arbeider. 


«Årets ildsjel 2013» ble tildelt Geir Breimo, Sykehuspartner
Foto: Hanne Halleraker Gurun

 

 

0 Up