The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/ITSM Monitor/ITSM Monitor 2012


RSS feed

ITSM Monitor 2012

ITSM Monitor er en undersøkelse om status på IT Service Management (ITSM) og IT Infrastructure Library (ITIL) i Norden; Sverige, Finland, Danmark og Norge. ITSM Monitor gjennomføres blant medlemsbedriftene til itSMF i de nordiske landene, og er et samarbeid mellom itSMF og Norges Handelshøyskole. ITSM Monitor fokuserer på hvor langt bedrifter har kommet i å tjenesteorientere IT driftsorganisasjonen, og i å ta i bruk beste praksis prosesser. Denne rapporten omhandler resultater for Norge.

I januar 2012 ble medlemsbedriftene i itSMF i de nordiske landene invitert til å delta i ITSM Monitor. Det ble sendt ut en e-post til medlemmer og kontaktpersoner for de respektive itSMF enhetene. 160 medlemmer besvarte undersøkelsen, hvorav 48 fra itSMF Norge

ITSM Monitor 2012

Her er informasjon om ITSM Monitor 2012 statistikk. Du kan også laste ned full presentasjon og rapport nederst på siden.

ITSM Monitor 2012 Norge.pdf

ITSMF Monitor 2012 ble gjennomført i forbindelse med itSMF konferansen 2012. Se resultatene!

ITSM Monitor er en undersøkelse om status på IT Service Management (ITSM) og IT Infrastructure Library (ITIL) i Norden; Sverige, Finland, Danmark og Norge. ITSM Monitor gjennomføres blant medlemsbedriftene til itSMF i de nordiske landene, og er et samarbeid mellom itSMF og Norges Handelshøyskole. ITSM Monitor fokuserer på hvor langt bedrifter har kommet i å tjenesteorientere IT driftsorganisasjonen, og i å ta i bruk beste praksis prosesser. Denne rapporten omhandler resultater for Norge.

I januar 2012 ble medlemsbedriftene i itSMF i de nordiske landene invitert til å delta i ITSM Monitor. Det ble sendt ut en e-post til medlemmer og kontaktpersoner for de respektive itSMF enhetene. 160 medlemmer besvarte undersøkelsen, hvorav 48 fra itSMF Norge

Last ned rapporten: ITSM Monitor 2012 Norge.pdf