The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Om itSMF/Kontakt/Styret i itSMF

Styret i itSMF

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år. Etter siste generalforsamling består styret av:

Leder: Karl-Henning Rørstad, Skatteetaten
Nestleder: Charlotte Julo, Sykehuspartner
Styremedlem: Hege Beate Thomassen, Statens Innkrevingssentral
Styremedlem: Dagfinn Krog, Entercard
Styremedlem: Jan-Helge Christiansen, Telia
Styremedlem: Leif Arne Brandsæter, Questback
Styremedlem: Hans Petter Aaneby, OptimiseIT
Varamedlem: Gunhild Sivertsen Sørvig, Sopra Steria
Varamedlem: Sofi Fahlberg, Star Information Systems

0 Up