The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Midt-Norge


Onsdag 2. september i Trondheim

Service Management-dagen 2015 - AVHOLDT

 

servicemanagementdagen_2015.png

 

PROGRAM


08.30 - 09.00      Registrering – morgenkaffe
09.00 - 09.10      Velkommen v/ Terje Storvik, Sintef og itSMF

 

09.10 – 09.55     Itil baseret Kanban - en enkel metode til at skabe en fælles platform for kommunikation og styring, v/Pauline Lindskov KMD A/S
IT-Pauline Lindskov.jpgorganisationen lider under et kommunikationsunderskud.
Hastigheden i opgaveløsningen, sub-optimering, nørder og ekstrem høj kompleksitet betyder at It organisationen er mester i  brandslukning og bunkebygninger.  Med ITIL baseret Kanban har vi sammen med fem forskellige IT organisationer udviklet agile og visuelle styringsmetoder, som øger kommunikationsniveauet og styrker arbejdsglæden.  Vi har kombineret ITIL med lean Kanban styring og har fået nogle interessante erkendelser under vejs

Om foredragsholder: Pauline Lindskov is a Management Consultant with 15 years experience from management of communications, involving lean management and project management in the public and private sectors.

 

 

09.55 – 10.40  An introduction to Service Integration and Management v/ Kevin HollandHolland.jpg
Service Integration and Management (or SIAM) is an approach for managing the delivery of services from multiple service providers.  SIAM models have been used for several years as part of some of the largest strategic sourcing initiatives around the world and across many sectors, but to date there has been very little published on best management practice on the subject.  Interest in and use of SIAM is rapidly increasing in both public and private sectors.  This session will provide an introduction to the topic, including the concepts of SIAM, the types of organisations that can benefit from its adoption, and an approach to moving to SIAM ways of working.

Om foredragsholder: Kevin Holland is an experienced service management practitioner with a reputation for practical advice that extends the theory.  He is actively involved in designing, implementing, improving, and advising on multiple aspects of Service Management and SIAM for a wide range of organisations in the public and private sectors. He is also active in developing service management qualifications, and has recently authored the AXELOS whitepapers on SIAM.

   


10.40 – 11.00      Pause

 

11.00 - 11.45     CSI in a multi-vendor enviroment v/Colin Rudd, Items LTDColin Rudd[1]_150x225.jpg
This session will cover the challenges and opportunities of achieving continual improvement within a multi-vendor environment.  The content will be based on Colin’s extensive practical experience in assisting many organisations to achieve significant improvement in their quality of service delivery when managing service and products from many different vendors, suppliers and partners.  The session will be very practically based with reference to many examples and case studies.

Om foredragsholder: Colin has been working in the IT industry for over 40 years and is internationally recognized as a leading authority on Service Management.  He has been heavily involved in the development of IT Infrastructure Library (ITIL).  Colin was involved as a lead author in the development of Versions 1, 2 and 3 of ITIL and was responsible for the design of the ITIL Version 2 framework.  Colin now works for his own company and is using his extensive practical knowledge of Service Management to assist a number of major clients with the improvement of their Service Management processes and solutions.  He has delivered Service Management training and consultancy all over the world and has presented at many International conferences on many aspects of Service Management.

 

11.45 – 12.45      Lunsj

 

12.45 – 15.15      WORKSHOP:

Spor 1: Signe-Marie Hernes Bjerke - Informasjonssikkerhet i multi-vendor environment: Kan man ikke bare overlate sikkerhetsarbeidet til leverandørene Sigma.jpggjennom gode kontrakter?
Signe-Marie har over 20 års erfaring innen IT, og jobber til daglig i DNV GL Energy Advisory med hovedfokus på kvalitetssikring, risikostyring, informasjonssikkerhet og kontinuerlig forbedring. Hun er også involvert i organisasjonsutvikling og endringsledelse. 

Service Management dagen setter i år fokus på store miljøer med mange ulike leverandører og underleverandører.  Det å ha mange leverandører og ulike leveransemodeller, for eksempel via skytjenester, blir mer og mer vanlig. Det gir kanskje økt fleksibilitet, men øker også kompleksiteten.  Det at kompleksiteten øker gir nye utfordringer til oss som jobber med informasjonssikkerhet. 
I denne workshopen vil vi sette fokus på hvilke utfordringer et multivendor-environment setter til arbeidet med Informasjonssikkerhet.  Dette er et stort tema for en liten workshop, men samtidig en situasjon de fleste store bedrifter har som en realitet i dag.  For å få tid til å drøfte noe konkret vil vi avgrense workshopen til fire sentrale tema: 

  1. Hvilke nye sikkerhetsaspekter må man ta hensyn til i et multivendor environment? 
  2. Hva kan sikres gjennom gode kontrakter, og hva må bedriften ha kontroll på selv?
  3. Hvordan organisere informasjonssikkerhetsarbeidet i et komplekst miljø?
  4. Hvordan kan ITIL-rammeverket støtte opp om informasjonssikkerhetsarbeidet?

Hvis det blir tid kan det og bli aktuelt å dele litt erfaring fra hva DNV GL typisk ser etter når vi gjør evalueringer og kvalitetssikringer innen informasjonssikkerhet i prosjekter eller bedrifter. 

 

Spor 2: Ole Kroknes: Hvordan dele inn kaka?Kroknes_Ole.jpg
Sourcingstrategi: Hvordan dele tjenestekaken mellom leverandører?
Du tar rollen som IT-sjef i en nyoppstartet virksomhet, og din første oppgave blir å finne de beste leverandørene til å levere de IT-tjenestene som virksomheten trenger. Hvem skal levere hva, og hvordan skal avtalene se ut for å:
-    Sikre god kvalitet og minimere «pekelek» når det oppstår feilsituasjoner?
-    Få gode priser og en sunn konkurransesituasjon?
-    Få tilgang til riktig kompetanse når du trenger det?
 
Gjennom gruppearbeid og engasjerte diskusjoner, deler vi gode tips og erfaringer innen et tema som sjelden har en eksakt fasit.


 
Holland.jpgSpor 3:  Kevin Holland  - Manage multi-supplier environment 
There is a lot of interest around using Service Integration and Management (SIAM) models to manage multiple suppliers, but very little in the way of practical advice on how to do about it. In this workshop Kevin will share examples of proven concepts and techniques that are in use today to effectively manage a complex multi-supplier environment.

This will help you to understand in more detail what SIAM is, and how it could be applied in your own organisation.  Use this opportunity to learn directly from the author of the AXELOS whitepapers on SIAM, with practical advice on what works and the pitfalls to avoid. It is recommended that attendees attend the 40 minute introduction to SIAM before they attend this workshop.

 

Spor 4: Pauline Lindskov - Hands-on på ITIL baseret KanbanPauline Lindskov.jpg
En workshop der præsenterer de fem vigtigste trin i arbejdet med Kanban!

I løpet av workshopene settes det ut frukt og drikke.

 

 

15.15 – 15.25     Pause


 

Prestmo_Tove.jpg15.25 – 16.10  Bruk av revisjon til kontinuerlig forbedring, v/Tove Prestmo
Revisjon for å forbedre seg? Internrevisjon er et av de viktigste virkemidlene for forbedring av kvalitets-, HMS- og andre ledelsessystemer. Dessverre er det ofte slik at internrevisjon er et forhatt onde som må gjennomføres. Basert på erfaringer fra implementering av styrte revisjonsaktiviteter i Hemit, vil fokus være på prinsippene bak internrevisjon, hvordan man får til en god internrevisjon og litt om hvordan man kan bygge en god kultur for internrevisjon der dette blir sett på som noe positivt.

Om foredragsholder: Tove er utdannet bioingeniør, innehar EOQ og IPC- sertifikater som risikoleder, kvalitetsleder og revisjonsleder og har lang erfaring fra laboratoriedrift og kvalitetsledelse i sykehus. I perioden 2007 til 2011 var hun kvalitetsdirektør i Sonowand As, et Medtec- selskap som utvikler 3D ultralyd-utstyr til bruk i nevrokirurgi. Hun er nå kvalitetssjef i Helse Midt-Norge IT, med overordnet ansvar for at kvalitetssystemet er i tråd med de krav som til enhver tid stilles til Hemit. ,

   
 

 

16.10 – 16.15     Slutt – takk for i dag!  
 
 

TID: Onsdag 2. september 2015
STED: Radisson BLU Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Arrangementet er gratis for medlemmer.

Påmelding her:

0 Up