The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Midt-Norge


Ønsker du å representere lokalstyret i Midt-Norge?

Vi er nå ute etter et nytt styremedlem som kan være med i arbeidet med å holde aktivitetene i gang her i Midt-Norge.

Ny representant til Lokalstyret i Midt-Norge?

itSMF Midt-Norge er en lokalforening av itSMF Norge. Lokalforeningen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på ITIL kan dele erfaringer.

Lokalforeningen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere. Vi er nå ute etter et nytt styremedlem som kan være med i arbeidet med å holde aktivitetene i gang her i Midt-Norge. Styremøter og de fleste arrangementene blir avholdt i Trondheim, men ta gjerne kontakt om du er plassert andre steder i Midt-Norge. Vi vil til sammen være sju personer som utgjør styret i lokalavdelingen.

Som del av lokalstyret er man med å arrangere medlemsmøter og workshops. Man må også stille i styremøter som vi avholder ca. en gang i måneden. Dette er en glimrende mulighet til å bli kjent med andre, utvide nettverk og i tillegg ha det kjekt!

Er du interessert? Ta kontakt via itsmf@itsmf.no

Frist: 10. juni

0 Up