The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Midt-Norge


Fredag 20. mai 2011 - Dokumentasjon er lagt ut på medlemssidene.

Medlemsmøte i Trondheim – People, process and product

Når en innfører Service Management er det en hypotese om at en skal ha en bred fokus rundt de 3 P’ene (People, Prosess, Products). For å lykkes med innføringen av Service Management må en derfor ha ett balansert syn på organisasjonens modenhet, utvikling og design av prosesser og programvare som skal understøtte prosessene og organisasjonens behov. Les hele programmet.


Program
0900 – 0915 registrering
0915 – 0920 Velkommen
0920 – 10 00 Tankesiloer og silotanker
1000 – 1030 Kaffepause
1030 – 1200 Innføring av ITIL-prosesser med fokus på “Produkt” som katalysator
1200 – 1205 Avslutning
1200 – 1230 Kaffe/demo IBM

Sted:  Lerkendal stadion, RBK-rommet/Adidastribunen

Tankesiloer og silotanker:  Hvordan modne organisasjonen for endring? Om prosessfokus i IT-prosjekter

Siloer er ikke bare systemer, men også tenkemåter. Man må ha fokus på prosesser på tvers av siloer og foredragsholderne vil fortelle hvordan de jobber for å få folk ut av "tankesiloene".

Hvordan få en stor og kompleks organisasjon til å bli enige om en felles løsning på et problem som i utgangspunktet er løst ulikt i de ulike enhetene? Vi samler interessenter fra ulike enheter til workshops, legger fram problemstilling og målsetting, og utfordrer til kunnskaps- og kompetansedeling. Foredragsholderne vil vise hvordan vi jobber med involvering og prosessfokus i IT-prosjekter, med eksempler fra et konkret prosjekt - IAM-prosjektet ved NTNU.

Steivor Bjarghov, seniorrådgiver, NTNU IT
26 års erfaring fra linje- , prosjekt- og prosessledelse innen tjenesteytende IT-virksomheter (drift, utvikling, opplæring). Har lærerutdanning, IT-utdanning (Universitetet i Trondheim), samt en "fersk" master i kunnskapsledelse fra Copenhagen Business School.

Eva Johanne Klevstuen, seniorrrådgiver og partner, Mometo AS
Bred erfaring fra linje-, prosjekt- og prosessledelse. Har formell bakgrunn fra Universitet i Trondheim og BI, og har 21 års erfaring fra IKT-virksomheter. Spesialområder er prosjekt- og prosessledelse, og har i senere tid tatt prosjektledersertifiseringen PMP fra Project Management Institute.

 
Innføring av ITIL-prosesser med fokus på “produkt” som katalysator

Når en innfører Service Management er det en hypotese om at en skal ha en bred fokus rundt de 3 P’ene (People, Prosess, Products). For å lykkes med innføringen av Service Management må en derfor ha ett balansert syn på organisasjonens modenhet, utvikling og design av prosesser og programvare som skal understøtte prosessene og organisasjonens behov.

I løpet av det siste 10-året er det mange som har forsøkt å implementere ITIL-prosessene. Erfaringene fra mange foretak viser at en ofte undervurderer operasjonaliseringsperspektivet – det vil si hvordan man bygger inn prosessene mot de forretningsmessige aktivitene og den funksjonelle organsisasjon som skal gjennomføre de definerte og beskrevne aktivitetene.

ItSMF Midt-Norge inviterer til ett medlemsmøte der fokus er:
• Identifiserer prosesser og nøkkelaktiviteter innenfor hver livsyklusfase (Strategy, Design, Transition, Operation, CSI)
• Identifisere viktige funksjonelle krav til systemløsningene.
• Eksemplifisere hvordan dette kan løses i noen utvalgte applikasjoner.

Ingemar Johansen, NordicAwareAS
Spesialist innen prosessutvikling og prosjektstyring. 27-års nasjonal- og internasjonal erfaring fra Industri, Offentlig forvalting, Bank/finans og Telekomm.

Morten Jensen, NordicAware AS
Teknologi- og prosess-spesialist. 20-års erfaring både nasjonalt og internasjonalt i tekniske spesialistroller og som rådgiver. Morten har erfaring fra både privat og offentlig sektor
 

Jeg ønsker å delta:

 
0 Up