Last ned vår app!

App Trykk her
VELKOMMEN TIL DEN TRETTENDE ITSMF-KONFERANSEN I NORGE. 3. - 5. MARS, THON HOTEL OSLO AIRPORT

Om konferansen

Velkommen til den 13. itSMF konferansen:
Working 9 to 5 - with ITIL

En høy andel av private og offentlige virksomheter legger IT Service Management og ITIL til grunn for sine tjenesteleveranser. Siden 2003 har IT Service Management Forum (itSMF) i Norge årlig arrangert konferanser med stadig økende deltakerantall. Konferansen er Skandinavias største møtested for IT Service Management og har stor internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet.

Interessen for området er fortsatt stigende, og nylig er det forbedrede materiellet sluppet til markedet. ITIL favner om hele IT-tjenestenes livsløp, fra strategisk beslutning, til utvikling, produksjonssetting, drift, og utfasing. Relasjonen mellom forretningssiden og IT er bedre fokusert enn tidligere. Dette betyr at både de som arbeider på forretningssiden OG IT-siden vil kunne finne noe nyttig på konferansen.

itSMF konferansen 2015

I 2015 regner vi med nærmere 650 deltakere på konferansen som holdes 3. - 5. mars på Thon Hotel Oslo Airport.

Målgruppen for konferansen er:

 • IT-direktører, ledere og beslutningstakere på alle nivåer.
 • De som arbeider for en tjenesteorientert virksomhet, særlig innen IT.
 • Alle som arbeider med, eller har interesse for fagområdet IT Service Management og ITIL.
 • Alle med definerte roller i ITIL-baserte prosesser.

På konferansen vil det som tidligere være både plenumsforedrag, parallelle spor og workshops for:

 • De som nettopp har startet med ITIL og IT Service Management
 • De som ønsker å høste av andres praktiske erfaringer
 • De som ønsker fordypning, faglig påfyll og inspirasjon
 • Toppledere og ledere av IT-tjenester

Tid:  Onsdag 4. mars og torsdag 5. mars 2015. Pre-conferanse 3. mars 2015

Sted: Thon Hotel Oslo Airport , Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Ankomst:

Ankomst med bil

 • Fra Oslo: Følg E6 nordover. Ta av første avkjøring etter avkjøring til Oslo Lufthavn Gardermoen. Følg skilt til Gardermoen Næringspark/Jessheim nord. Ta til høyre i første rundkjøring, rett frem i den andre og til venstre i den tredje.
 • Fra Hamar: Ta av mot Gardermoen Næringspark/Jessheim Nord. Ta til høyre i første rundkjøring og til venstre i den andre rundkjøringen.

Parkering
Det er store parkeringsområder like ved hotellet. Her kan man parkere rimelig opp til 3 uker i forbindelse med reise til/fra hotellet eller flyplassen.

 • Kr 12,- per time
 • Kr 66,- per døgn
 • Kr 220,- per uke (maks 3 uker)

Ankomst med fly eller flytog
Fra terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen kan du ta shuttlebuss fra like utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av på holdeplassen ”Thon Hotel Oslo Airport”, som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Se priser for shuttlebuss under. 

Ankomst med tog
Toget stopper på stopper på Oslo Lufthavn Gardermoen. Du kan ta shuttlebuss fra like utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av på holdeplassen ”Thon Hotel Oslo Airport”, som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Se priser for shuttlebuss under. 

Ankomst med flybuss
Flybussen stopper på Oslo Lufthavn Gardermoen og du kan ta shuttlebuss fra like utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av på holdeplassen "Thon Hotel Oslo Airport", som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Se priser for shuttlebuss under.

Ankomst med buss
Timebussen fra Kongsvinger stopper ved Gardermoen Business Centre. Denne holdeplassen er kun 40 meter fra hotellet.

Ankomst og priser for shuttlebuss
Du kan ta shuttlebuss fra like utenfor ankomstterminalen på nedre plan på Oslo Lufthavn Gardermoen. Gå av på holdeplassen "Thon Hotel Oslo Airport", som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Bussen kjører hvert 15. minutt morgenen og ettermiddagen, og hvert 30. minutt midt på dagen og på kvelden. Shuttlebuss koster kr 70,- hver vei.

Ankomst med taxi
Du kan også ta en taxi. På dagtid koster dette ca. kr 285,-. Øvre Romerike Taxi tilbyr fastpris på kr 285,- for inntil 4 passasjerer til/fra hotellet, og kr. 385,- for 5-16 passasjerer. Husk å be frem en taxi fra Øvre Romerike Taxi i ankomstservice eller ved holdeplassen.

Festmiddag 4. mars 2015

Festmiddag med prisutdeling og underholdning 4. mars kl 19.45.

Antrekk: Pent

Avbestilling

Ved avbestilling/ forfall innen tirsdag 3. februar 2015 refunderes avgiften, fratrukket et beløp på kr 1.000,- Ved avbestilling etter denne dato refunderes ikke avgiften. Deltakere som er forhindret fra å møte kan sende en stedfortreder fra samme bedrift. Ved uteblivelse refunderes ikke avgiften. Kun skriftlig avbestilling gjelder.