The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Hordaland


Ny giv i 2010 for itSMF Hordaland!

itSMF Hordaland starter opp 2010 med utvidet styre og ytterlige støtteressurser

itSMF Hordaland starter opp 2010 med et utvidet styre og ytterlige støtteressurser for arrangementsgjennomføring og andre aktiviteter.

Vi ønsker Knut Magne Huglen velkommen i lokalstyret og ser fram til å snarlig publisere konkrete planer for itSMF aktiviteter for Bergensområdet.

itSMF Hordaland vil i år satse på kjente og lett tilgjengelige sentrumslokaler for gjennomføring av arrangementer. Vi skal etterstrebe å være der du som medlem eller intressert i Bergens-området kan lett nå oss. Følg med på itsmf.no for nyheter om kommende arrangementer!

0 Up