The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Nyhetsarkiv

Onsdag 2. desember i Stavanger

Medlemsmøte om ABC (Attitude, Behavior and Culture) - AVHOLDT

Vi inviterer til hyggelig førjuls samling på Rosenkildehuset i Stavanger om utfordringer rundt holdninger, atferd og kultur ved innføring av ITIL samt endringer av prosesser. 

De fleste som implementerer ITSM møter mostand til endring fordi man ikke tar innover seg at endringen berører organisasjonen. Paul Wilkinson deler erfaringer og forteller hvordan en kan forbedre situasjonen.

Oversikt: 

  • Mange innfører ITSM med beste praksiser som ITIL  for å endre adferd samt ITSM egenskaper.
  • Analysen av mer en 1000 organisasjoner viser at 70% ikke får ønsket verdi. 
  • Mer en 50% feiler fordi de motstår endringer. 
  • “ITIL practitioner” Initiativ fra Axelos adresserer dette og vi vil i kveldens seansen se på hvordan ABC kan gjøre endringen lettere.

 
Det gjennomgås 10 typiske innvendinger og vi ser på hvordan “ITIL practitioner Syllabus” kan forenkle innføringen. 
 

  • Oversikt over hvilke innvendinger en møter, oppsummert fra 1000 vis av it organisasjoner.
  • Ser på hvordan en kan identifisere motstand i eget selskap.
  • Effektiv samhandlings metodikk ved motstand.
  • Effektiv bruk av ABC som verktøy.

 

Agenda:
17:45 Registration
18:00 Welcome : Turi Leret
18:05 Introduction to ABC : Paul Wilkinson
18:30 ABC workshop : Paul Wilkinson
20:00 Pizza and Refreshments
21:00 Summary : Paul Wilkinson

 

0 Up