The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Dokumentarkiv

Onsdag 25. januar 2012

Medlemsmøte i Stavanger – People, Process and Product

 

Medlemsmøte i Stavanger – People, Process and Product

Sett av tid til å hente inspirasjon og gode tips til deg selv og din organisasjon.
Meld deg på allerede i dag, dette er noe du har lyst til å få med deg

 

Når en innfører Service Management er det en hypotese om at en skal ha en bred fokus rundt de 3 P’ene (People, Prosess, Products). For å lykkes med innføringen av Service Management må en derfor ha et balansert syn på organisasjonens modenhet, utvikling og design av prosesser og programvare som skal understøtte prosessene og organisasjonens behov.

ItSMF Rogaland inviterer til ett medlemsmøte der fokus er:

 

  • Hvordan få en stor og kompleks organisasjon til å bli enige om en felles løsning på et problem som i utgangspunktet er løst ulikt i de ulike enhetene?
     
  • Identifiserer prosesser og nøkkelaktiviteter innenfor hver livsyklusfase (Strategy, Design, Transition, Operation, CSI)
  • Identifisere viktige funksjonelle krav til systemløsningene.
  • Eksemplifisere hvordan dette kan løses i noen utvalgte applikasjoner


Program:

1200 – 1215 Registrering
1215 – 1220 Velkommen
1220 – 1300 Foredrag 1: Tankesiloer og silotanker
1300 – 1330 Kaffepause
1330 – 1500 Foredrag 2: Innføring av ITIL-prosesser med fokus på “Produkt” som katalysator
1500 – 1505 Avslutning


Foredrag 1

Tankesiloer og silotanker: Hvordan modne organisasjonen for endring? Om prosessfokus i IT-prosjekter

Siloer er ikke bare systemer, men også tenkemåter. Man må ha fokus på prosesser på tvers av siloer og foredragsholderne vil fortelle hvordan de jobber for å få folk ut av "tankesiloene".

Hvordan få en stor og kompleks organisasjon til å bli enige om en felles løsning på et problem som i utgangspunktet er løst ulikt i de ulike enhetene? Vi samler interessenter fra ulike enheter til workshops, legger fram problemstilling og målsetting, og utfordrer til kunnskaps- og kompetansedeling. Foredragsholderne vil vise hvordan vi jobber med involvering og prosessfokus i IT-prosjekter, med eksempler fra et konkret prosjekt - IAM-prosjektet ved NTNU.

Foredragsholdere:

Steivor Bjarghov, seniorrådgiver, NTNU IT
E
va Johanne Klevstuen, seniorrrådgiver og partner, Mometo ASForedrag 2

Innføring av ITIL-prosesser med fokus på “produkt” som katalysator

Når en innfører Service Management er det en hypotese om at en skal ha en bred fokus rundt de 3 P’ene (People, Prosess, Products). For å lykkes med innføringen av Service Management må en derfor ha ett balansert syn på organisasjonens modenhet, utvikling og design av prosesser og programvare som skal understøtte prosessene og organisasjonens behov.

I løpet av det siste 10-året er det mange som har forsøkt å implementere ITIL-prosessene. Erfaringene fra mange foretak viser at en ofte undervurderer operasjonaliseringsperspektivet – det vil si hvordan man bygger inn prosessene mot de forretningsmessige aktivitene og den funksjonelle organsisasjon som skal gjennomføre de definerte og beskrevne aktivitetene.

Foredragsholdere:

Ingemar Johansen, NordicAwareAS
Eugen Aandal-Frøystadvåg, NordicAware AS
Eilef Handeland, IBM
Tor Erling Christensen, IBM

 

Tid: Onsdag 25. januar 2012
Sted: Bouvet ASA, Fabrikkveien 10, Stavanger

Ja! Jeg deltar!

 
0 Up