The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Nordland


Medlemsmøte i Mo i Rana 28. februar 2013

Kommunikasjon mellom utvikling og drift

Grensesnittet mellom utvikling og drift er et av flere områder som har forbedringspotensial. Gjennom korte presentasjoner av hvordan fagmiljøene jobber håper vi å få satt fokus på hvordan det kan gjøres på en bedre måte. I dette møtet legges det opp til flere korte innlegg etterfulgt av debatt.

Målgruppe:

  • Applikasjonsforvaltere
  • Driftere av infrastruktur
  • Utviklere av programvare
  • Ledere/mellomledere

Først blir det en kort gjennomgang av tema og utfordringer, deretter deler vi deltagerne inn i mindre grupper som jobber med konkrete problemstillinger som kan presenteres i plenum.

Hensikten med møtet er at deltakerne skal få anledning til å reflektere rundt problemstillingen, og ta med seg hjem ideer til tiltak som kanskje kan iverksettes i egen organisasjon. 

1. Velkommen og innledning (TG / TT)
2. 4-5 Lyntaler på 5-10 minutter

  • Utfordringer sett fra forskjellige utviklingsmiljø
  • Utfordringer sett fra forskjellige Drift/infrastruktur/Applikasjonsmiljø
  • Gjennomgang av påstander fra forskningsrapport om samspill mellom drift og utvikling, presentert på Vegakonferansen i 2012.

3. Gruppearbeid. Følgende spørsmål skal drøftes:

  • Hvilke konkrete tiltak er viktig å gjøre for å lykkes med overlevering av løsninger mellom utviklings- og driftsmiljø?
  • Hvilke konkrete tiltak er viktig å gjøre for å lykkes for å ha en god kommunikasjon mellom utviklings- og driftsmiljø?
  • Hvilke hindringer ligger i veien for at man skal lykkes med de to første, og hva kan man gjøre for å unngå dem?

4. Oppsummering fra gruppene i plenum (TT)

5. Avslutning (TG)

Tid: 28. februar kl. 09:00 - 11:30
Sted: HINE

Møtet er gratis for medlemmer.

 

Ja, jeg deltar!

 
0 Up