The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Dokumentarkiv

itSMF Sørlandet gjennomførte oppstartsmøte 29.sept 2011

15 deltakere fra privat og offentlig sektor var møtt opp.

Møtet ble innledet av Hanne Halleraker Gürün, Kristiansand kommune, før vi fikk høre to interessante foredrag. Stig Ellingsen, Prosesshuset AS, tok for seg forskjellige senarioer som man ofte møter på når en bedrift skal starte opp med itsm arbeid i sin organisasjon. Om det er ønske om effektivisering av en helpdesk eller integrasjon mellom it og forretningen, kan ITIL være svaret. Vi fikk mange gode ideer til tema for fremtidige medlemsmøter. Ørjan Stallemo, Devoteam Solutions gav oss en introduksjon til temaet Overvåkning. Foredraget gav flere gode diskusjoner om hvordan man kan dra nytte av det man overvåker og måler, og skapte interesse for videre dypdykk på området.

På slutten av møtet fikk vi konstituert et lokalstyre, og følgende personer sitter nå i itSMF Sørlandets lokalgruppe:

Hanne Halleraker Gürün, Kristiansand kommune – Leder
Sijamek Malek Nuri, UiA – medlem
Ørjan Stallemo, Devoteam – medlem
Øyvind Haugmoen, Doorway – medlem
Tonny Morewood, Pragma Drift – medlem

itSMF Sørlandet har som mål å avholde neste medlemsmøte i begynnelsen av desember. Vel møtt til alle interessenter!

 

0 Up