The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Østlandet


 


Fredag 5. desember i Oslo

ITIL I LITEN SKALA - hvordan og hvorfor?

Workshopen om ITIL i liten skala ble avholdt 5. desember med 20 deltakere. Dette var en fortsettelse på en serie workshops som startet på itSMF konferansen 2014. Temaet har blitt bearbeidet gjennom flere workshops rundt i Norge, og resultatet vil bli presentert på konferansen i mars 2015. Du kan lese en sammenfatning om denne workshopen på medlemssidene.

 

Mange små organisasjoner ser at ITIL-bøkene veier mange kilo, og tror at dette blir for omfattende for dem. Hvor feil kan man ikke ta! Denne workshopen handler om hvordan man kan tilnærme seg ITIL i mindre organisasjoner, gjennom å velge de rette godbitene og nedskalere til en praktisk/pragmatisk tilnærming. Dette er en fortsettelse på en serie workshops som startet på itSMF konferansen 2014. Temaet har blitt bearbeidet gjennom flere workshops rundt i Norge, og resultatet vil bli presentert på konferansen i mars 2015.

Hvor ligger godbitene, og hvordan kan vi få stor nytte av små, praktiske grep som gir nytte i en liten organisasjon, uten komplisert byråkrati?

 

Program
08.45-09.00 Registrering
0900: Velkommen og introduksjon til dagens tema ved Stig Bjørling Ellingsen
09.45: Kaffe og noe å bite i. 
10.00: Workshop/Gruppearbeid
12.45: Lunsj i restauranten (2. etasje) 

 

0 Up