The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Dokumentarkiv

27. oktober 2011

ITIL dagen 2011 i Trondheim går av stabelen 27. oktober

Programmet for ITIL-dagen på Lerkendal 27. oktober er nå klart. Les mer og meld deg på nå!


Program

0800 – 0830        Registrering – morgenkaffe

0830 – 0840        Velkommen
v/ Stine Røyrvik, leder lokalavdelingen Midt-Norge

0840 – 0900        Informasjon fra styret i itSMF

0900 – 0945        Stikk fingeren i jorda!
                              
v/Kari Hamnes, Netlife Research

Her får du argumentene for hvorfor du bør observere, ha kontakt med og samle inn data om sluttbrukere i deres vante miljø. Du får eksempler på nyttige teknikker som sikrer at brukernes behov ivaretas i utviklingen av IT-systemer.

0945 – 1000        Pause

1000 – 1045        Fra forventet problematisk implementering til suksessfull endringsprosess
                              
v/Steinar Gynnild, FAVEO

- hvordan forstå og håndtere motstand mot forandring

Emner som blir tatt opp:

·         Hva er endring? Og hvorfor endring?

·         Endring vs omstilling

·         Motstand vs tilslutning til endringer

·         Hva er det som skjuler seg bak begrepet motstand mot endring?

·         Virkemidler for positive endringsprosesser?

 

1045 – 1130        Målbare krav og oppfølging, hvordan få IT-leveranser iht forventninger på en effektiv måte.
v/Rolf Tamber, Compuware

Kravspesifisering, avtaler og kontrakter. Hvordan benytte kravspesifikasjonen til leveransetesting. Nøyaktige krav – testing og sanksjonering.

1130 – 1230        Lunsj (Adidas-tribunen)

1230 – 1315        ITIL – smidig sameksistens
                               v/Anne Kristine Næss, Promis AS

Er smidigtilhengerne rene cowboyer, og ITIL-entusiastene superrigide motstandere av endring? Dette foredraget forteller deg noe av det man kan lære av hverandre, og hvorfor begge rammeverkene bør få bestå.

1315 – 1400        Kontinuitet og risiko - noe å tenke på i tjenesteleveranser?
                              
v/Jan Husdal, Møreforsk

Risiko og kontinuitet er ofte oversett i tjenesteleveranser og forretningsdrift generelt. Hva er typiske risko, hvordan påvirker de tjenesteleveranser og hvilke konsekvenser kan dette få? Og ikke minst, hvordan kan dette håndteres? Det finnes en rekke ulike tilnærmingsmåter til risiko, men hvordan kan dette knyttes opp mot ITILs rammeverk?

1400 – 1430        Pause

1430 – 1515        ITIL danner plattformen, mens Lean gjør IT raskere, smidigere og mer effektiv.
v/Roger Tøftum, Steria 

Bruk av Lean til kontinuerlig forbedring vil kunne gi virksomheter som har satset på ITIL et løft, både når det gjelder realisering av gevinster og for å skape en raskere, smidigere og mer effektiv IT-funksjon.

I dette foredraget vil vi presentere hva Lean IT er, og vise hvordan dette kan benyttes for å adressere denne type utfordringer. En kundecase hvor man har forenklet og effektivisert en driftsprosess ved bruk av Lean-prinsipper vil bli presentert.  

1515                      Slutt – takk for i dag!
                              

Tidspunkt: 27. oktober 2011
Sted: Rosenborg Arena (Lerkendal), REMA-1000 tribunen, plenumssalen

Meld deg på her:

 

 
0 Up