The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Nordland


itSMF Nordland inviterer til kurs/workshop

Hvordan lage en tjenestekatalog som har forretningsverdi

Har du planer om å sette i gang med å lage en tjenestekatalog, men ikke helt vet hvordan du skal komme i gang? Har du startet arbeidet med en tjenestekatalog, og så har det stoppet opp? Har du laget en tjenestekatalog som støver ned? Da kan dette være noe for deg.
 

En god tjenestekatalog kan føre til økt kvalitet på tjenestene, reduserte kostnader og større kundetilfredshet

 • Tjenestekatalogen gir oss drop-down listen når vi skal registrere Incidents på en tjeneste
 • Changes registreres på en tjeneste, og på tilhørende komponenter
 • Tjenestekatalogen er det øvre nivået i en CMDB
 • Tjenestekatalogen er grunnlaget for selvbetjening, for bestilling av varer og ytelser
 • Tjenestekatalogen definerer kontostrukturen når vi følger opp økonomi på tjenester
 • Kontinuerlig forbedring gjøres på tjenestenivå, i tillegg til på prosessnivå
 • Tjenestekatalogen er grunnlaget for å lage SLA med kundene

PUA.jpg

Arbeidsform: Forelesninger, gruppearbeid, "hjemmelekse" knyttet til egen virksomhet.

 • Det må påregnes noe arbeid mellom samlingene.
 • Overordnet mål: Bedre samkjøring av IT og business
 • Konkret målsetning: Deltakerne skal ha en virksom tjenestekatalog ved kursets avslutning og ha nok kompetanse til å vedlikeholde denne.
 • Forkunnskaper: Ingen, men noe ITIL-kompetanse skader ikke. 

 

Noen av temaene:
Definer begrepene kunder, tjenester, varer, ytelser. Du skal lage en ny tjeneste, hvordan sikrer du leveringsevenen av den nye tjenesten? Forvaltning av tjenestekatalogen, roller, møteplasser, rutiner/prosesser. 

Pris:
Gratis for medlemmer av itSMf Norge, lunsj inkludert

Målgruppe:
Personer fra IT og/eller ledelse som tror/mener at en tjenestekatlog KAN være en løsning.
Det er en fordel med minst 2 deltaker fra samme virksomhet.

 

Kurset går over fire samlinger på Bakeribygget, Mo i Rana, http://bakeribygget.no/

Datoer: 
Dag 1: 22.april kl. 11:00-15:30
Dag 2: 13.mai  kl. 11:00-15:30
Dag 3: 10.juni  kl. 11:00-15:30
Dag 4: Ikke bestemt ennå

Meld deg på her:

 
0 Up