The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Østlandet


 


Medlemsmøte hos Norsk Tipping på Hamar 4. juni

ABC - Attitude, Behavior and Culture

Det faglige temaet denne dagen er knyttet til ABC - Attitude, Behavior and Culture. Fokus på holdninger, atferd og kultur (Attitude, Behavior and Culture = ABC)  viser seg å være en viktig suksessfaktor for ITIL innføring. La ikke dette bare bli fine ord, men lær deg noen praktiske tilnærmingsmåter for å adressere dette.
”Det jeg hører – glemmer jeg, det jeg ser – husker jeg, det jeg gjør – forstår jeg”  (Sitat: Confucious, 600 f.Kr.)

Mange organisasjoner har tatt i bruk IT Service Management og ITIL for å forbedre effektivitet og kvalitet i leveransene til kunde og bruker. Erfaringen er at de fleste sliter med å oppnå forventet eller ønsket effekt av initiativet, selv etter flere forsøk på «å ta i bruk prosessene»!

Så hva er det som går galt – hva er det som mangler?

Vi ser at slike initiativ ofte har sterk fokus på prosess og (eller) teknologi, men samtidig har mindre fokus på kunde og medarbeider. Ved å være dette bevisst og i større grad sette fokus på HOLDNINGER, ATFERD og KULTUR (Attitude, Behavior and Culture - ABC), kan man legge grunnlaget for å få til ønskede forbedringer.
Ulike ABC-øvelser er et praktisk virkemiddel for å adressere denne type utfordringer. 

Vi skal gjennomføre to praktiske ABC-øvelser for å illustrere hvordan dette «verktøyet» kan benyttes.

Program:
12:00     Ankomst og registrering
12:45     Velkommen ved NT (Motto – «kunden i fokus»)
13:00     Introduksjon til ABC, Gruppearbeid – kundeøvelse 
14:00     Pause med kaffe og noe bite i.. (frukt el) og mingling, Gruppearbeid – Motstandsøvelse 
15:00     Oppsummering og erfaringsutveksling, Anledning til å se seg rundt i besøkssenteret til NT

Tid: 4. juni 2015 kl. 12:00
Sted: Norsk Tipping AS, Måsåbekkvegen 20, 2315 Hamar

Arrangementet er gratis for medlemmer.  
Vel møtt!
 

Påmelding:

 
0 Up