The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Rogaland


 


Onsdag 4. desember 2013 på Rosenkildehuset i Stavanger

Åpent nettverksmøte om Tjenestekatalog ble avholdt 4. desember i Stavanger

Tjenestekatalog er noe herk, ...eller...?

Tjenestekatalog er bare noe herk. Ingen bruker den og ledelsen har ikke noe forhold til den. Tjenestekatalogen beskriver jo tjenester til kundene/brukerne, men det er få som klarer å se hvordan denne er knyttet til forretningen - det som vi selger.

Det er klart at alle hyler når eposten ikke virker, men det nytter jo ikke for oss å bare si til kundene (for mange bedrifter er i praksis kundene i ITIL sammenheng stort sett ansatte i samme bedrift) at det ikke gjør noe da vi er langt innenfor avtalt servicenivå på 99%. Hvem bryr seg om servicenivået når de venter på, eller skal sende en viktig epost.
Tjenestekatalogen ses på som noe IT-greier som ikke er så relevant for resten av virksomheten.

Tjenestekatalogen er ikke i bevisstheten hos ledelsen. Tjenestekatalogen er noe vi har laget fordi alle sier at vi skal ha en.
"Keiserens nye klær". 
Vi klarer oss fint uten it-tjenestekatalog. 

Eller... er tjenestekatalogen en viktig brikke som må til for at bedriften/virksomheten skal ha vedvarende konkurransefortrinn og virkelig drive effektivt og skape varige verdier for bedriften/organisasjonen. Kom å hør Stig Ellingsen fra Prosesshuset og Vera Enehaug fra Bouvet ha innlegg om dette og bli med på diskusjonen etterpå.

Program:

18.00-18.30     Registrering og kaffe

18.30-18.40     Velkommen
v/ Paul Mathias Fiskaaen, styremedlem itSMF Rogaland

18.40-19.20     Tjenestekatalogen – et strategisk verktøy
v/ Stig Ellingsen, Prosesshuset
Mange arbeider med å etablere en tjenestekatalog.  Hva bør vi tenkte på hvis dette skal benyttes som et strategisk verktøy for verdiskapningen

19.20-19.30     Pause

19.30-20.10     Don`t do it if you dont`t mean it……Service management i virksomheter
v/ Vera Enehaug, Bouvet 
Hvordan arbeide frem en Service management strategi i et selskap som gjerne ikke er på det ønskede modenhetsnivå.  Hun vil komme inn på arkitektens rolle 

21.00-22.00     Oppsummering og avslutning
v/ Paul Mathias Fiskaaen, styremedlem itSMF Rogaland 
Vi fortsetter en uformell drøs rundt bordene.  Forfriskninger vil bli servert.

Tid: Onsdag 4. desember 2013 kl. 18:00. Registrering fra kl. 18:00
Sted: Rosenkildehuset, Nedre Standgate 11A, Stavanger

 

0 Up