The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Rogaland


 


Onsdag 3. desember 2014 i Stavanger

Åpent nettverksmøte om SLA og underpinning contracts

SLA og underpinning contracs.  Hva avtaler vi, og har vi behov for alle parameterne som ofte står i avtalene?
Har de en forretningsmessig verdi, eller har de kun en verdi i tilfelle «penalties» ?
itSMF Rogaland avholdt et medlemsmøte om dette tema 3. desember, hvor hensikten var å belyse begge sidene av bordet".

Se hele programmet.

 

Program:


18.00-18.20     Registrering og kaffe

18.20-18.30     Velkommen v/ Paul Mathias Fiskaaen, styremedlem itSMF Rogaland

18.30-18.40     ITIL innledning SLA / underpinning  contracts  v/Kjell Ringstrand, Bouvet Norge AS

18.40-19.00     Beste praksis Vendor management  - metodikk basert på ITIL og Governance ( cobit ) v/Ingemar Johansen, Steria

19.15-20.00     Statoil / CGI - Bruk av SLA / Underpinning Contracts ( UC )  i et multivendor landskap - sett fra begge sider av bordet.

Statoil beveger seg nå i retning av ‘managed services’  ( sourcing )  innenfor et felles tjeneste rammeverk. Her vil både Statoil og en av de sentrale leverandørene, CGI, fortelle om hva som er viktig  for å sikre gode avtaler sett fra begge sider av bordet. 
Fra Statoil:  Hans Kristian Lange
Fra CGI: Karin Corbie

20.00 - 22.00    Sosialt (pizza + drikke) 

 

 

0 Up