The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Nyhetsarkiv

Stavanger onsdag 3. juni 2015

Åpent møte om Agile Service Management

itSMF Rogaland arrangerer åpent møte, onsdag 03.06 kl.12:00 – 16:00 i iPark, Måltidets hus. Temaet blir Agile Service Managent. Vi vil starte med en introduksjon til grunnprinsippene i Lean. Vi vil også få høre om erfaring med bruk av Lean Six Sigma i kontinuerlig forbedring prosesser, samt høre om bruk av Lean teknikker ved re-design av tjenester. Som det vises til i presentasjonsomtalene under vil presentasjonen være innen forskjellige fagfelt, og noen av eksemplene som drøftes er fra produksjonsbedrifter.

Program:


12:00     Ankomst,  lett bevertning og åpning

12:30     Lean i praksis,  Ole Øyen, adm.dir og Robert Lohne, Managing Consultant, Karabin AS
I foredraget sitt vil de gå igjennom grunnprinsippene i Lean , og Hvordan passer Lean med IT-bransjen. Begge foredragsholderne har erfaring med etablering av kontinuerlig forbedring i service og produksjonsvirksomheter, og vil i sitt foredrag dele erfaringer fra prosjekter de har gjennomført med bruk av Lean Six Sigma

13:30     Bruk av lean teknikker til å re designe en sammensatt tjeneste
Elise Stangeland er Service Management ansvarlig innenfor Finans tjenester i Statoil og hun vil gå igjennom erfaringene med å bruke lean teknikker til å etablere en ny tjeneste som tidligere var separate tjenester innenfor Finans,  HR og IT. 

14:00     Pause med kaffe og noe bite i.. (frukt el) og mingling,  

14:30     Erfaring med bruk av Scrum som metodeverk for prosessforberinger innenfor Organisasjonsutvikling , Yrjan Reime Bouvet Norge as

15.00     Oppsummering, Q&A ​Tid: 3. juni 2015 kl. 12:00
Sted:  i iPark, Måltidets hus. Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger

Arrangementet er gratis for medlemmer.  
Vel møtt!

0 Up