The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Hordaland


09.06.2010 - Medlemsmøte i Bergen: Konfigurasjonsstyring og CMDB

itSMF Hordaland inviterer til et halvdags medlemsmøte om konfigurasjonsstyring og CMBD. Configuration Manager Eystein Linnerud v. Norsk Tipping kommer til Bergen for å dele egne erfaringer og kompetanse.

Tidspunkt:           Onsdag 9. juni 2010 kl 12:00-15:00
Sted:                     VilVite Senteret på Marineholmen, Bergen.
Praktisk:               Enkel bevertning, god parkering, gratis sentrumsbuss.

Fokus: Praktisk nytteverdi av CMDB og konfigurasjonsstyring med følgende tema:

  • På hvilken måte kan Konfigurasjonsstyring gi praktisk støtte til bedre håndtering av hendelser, problemer og endringer?
  • Hvilke erfaringer har Norsk Tipping med styring av;

- Utstyr ute hos kommisjonærer og lokalinnehavere?
- Assets med tanke på servere og arbeidsstasjoner?
- Inventar som ikke direkte er relatert til IT?

  • Hvordan har virksomheten bygget opp relasjoner med utgangspunkt i behovet for underlag til tjenestebasert overvåking?


Norsk Tipping har implementert ITIL, heriblant prosessene for hendelse (incident), problem og endring (change), samt en HelpDesk funksjon. Det igjen stiller krav til en oppdatert CMDB og forbedret konfigurasjonsstyring.

Eystein Linnerud har jo obbet i IT - bransjen siden 1969, med hovedtyngde på IT Service Management de siste 8 år. I 2004 ble han Configuration Manager i Norsk Tipping.
 

Sees vi? Sett av tid i din kalender og meld deg på i dag! Ta gjerne med deg en nysgjerrig kollega.

 

 
0 Up